Orari i Biologjise

Dega

viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

Bachelor në "Biologji"

1

Kimi e Përgjithshme&Inorganike

A

Alketa Lame

410A-101B-111B

8

8.00-10.00

Bachelor në "Biologji"

1

Fizikë

A

Odeta Cati(Koja)

410A-219A-221A-Lab. Teknologjise, kati II

15

10.30-12.30

Bachelor në "Biologji"

1

Biologji Qelizore

A

Tefta Rexha

410A-219A-221A-Salla BT (106 C)

22

10.30-12.30

Bachelor në "Biologji"

2

Kimi organike

A

Kozeta Vaso

410A-101B-111B

7

8.00-10.00

Bachelor në "Biologji"

2

Kimi analitike

A

Sonila Duka (Lacej)

410A-114A-119A

14

8.00-10.00

Bachelor në "Biologji"

2

Gjenetikë

A

Ilia Mikerezi

410A-Salla F (108 C)

21

8.00-10.00

Bachelor në "Biologji"

3

Teori evolucioni

A

Zyri Bajrami

410A

6

8.00-10.00

Bachelor në "Biologji" 3 Bioteknologji A Anila Mitre
Salla M-243A-101B-111B
13 8.00-10.00

Bachelor në "Biologji"

3

Anatomi e njeriut

A

Fundime Osmani

Salla M-243A-319A-321A

20

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

1

Ekologji ujore

A

Saimir Beqiraj

304C

21

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

1

Ekologji e Ekosistemeve

A

Mihallaq Qirjo

110C

27

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

1

Statistikë e aplikuar në biologji

A

Mynyr Koni

305C

4-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

1

E Drejta Mjedisore dhe shkrimi akademik

A

Elda Marku

304C

8-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

2

Mikorbiologji-Ekotoksikologji

A

Margarita Hysko

303B

13

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"

2

Ekonomia e burimeve natyrore

A

303B

19

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

1

Gjenetika molekulare

A

Ilia Mikerezi

Salla F (108 C)

20

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

1

Imunologji molekulare

A

Mirela Lika

Salla F (108 C)

26

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

1

Struktura dhe sjellja e makromolekulave

A

Artan Trebicka

Salla F (108 C)

4-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

1

Fiziologji qelizore dhe molekulare 

A

Ethem Ruka

406A (Zoologjia)

8-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

2

Metoda statistikore

A

Mynyr Koni

406A (Zoologjia)

13

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

2

Meknaizmat virale

A

Margarita Hysko

304C

19

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

2

Kulturat qelizore

A

Kristaq Bërxholi

406A (Zoologjia)

25

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"

2

Enzimologji

A

Stilian Buzo

304C

1-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Zhvillim kurrikule

A

Fatmir Bezati

101B-111B

18

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Vlerësimi

A

Aida Serjanaj

101B-111B

22

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Të nxënët dhe menaxhimi i klasës

A

Zenel Sina

101B-111B

26

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Psikologji zhvillimi

A

Ornela Zhilla

101B-111B

4-mars

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Metodat e mësimdhënies dhe mendimi kritik

A

Mirjana Canellari

101B-111B

8-mars

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Metoda e kërkimit shkencor në edukimin biologjik

A

Zyri Bajrami

101B-111B

20

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Aftësimi, testimi dhe projektet në biologji (ATP)

A

Anila Paparisto

101B-111B

1-mars

8.00-10.00