Orari i Informatikes

Dega

viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

Bachelor në "Informatikë"

1

Elektronike

C

Aferdita Abazi

Salla I --343A

20

10.30-12.30

Bachelor në "Informatikë"

1

Elektronike

B

Irena Malolli

301B-401B

20

13.00-15.00

Bachelor në "Informatikë"

1

Elektronike

A

Engjell Cavo

Salla M-243A-219A-221A

20

8.00-10.00

Bachelor në "Informatikë"

1

Bazat e Informatikes

B

Gerta Gradeci

301B-401B

1-mars

13.00-15.00

Bachelor në "Informatikë"

1

Bazat e Informatikes

A

Nevila Resulaj

Salla I --343A-219A-221A-305C-Salla F (108 C)-201C

1-mars

8.00-10.00

Bachelor në "Informatikë"

1

Bazat e Informatikes

C

Daniel Ganellari

Salla M-243A

1-mars

8.00-10.00

Bachelor në "Informatikë"

2

Sistemet Multimediale

B

Ana Resulaj (Ktona)

301B-401B

15

13.00-15.00

Bachelor në "Informatikë"

2

Sistemet Multimediale

C

Ana Resulaj (Ktona)

301B-401B

15

15.30-17.30

Bachelor në "Informatikë"

2

Sistemet Multimediale

A

Ana Resulaj (Ktona)

101B-111B-304C

15

8.00-10.00

Bachelor në "Informatikë"

2

Organizim Kompjuteri dhe Arkitekture

A

Agim Çami

301B-401B-319A-321A

28

10.30-12.30

Bachelor në "Informatikë"

2

Organizim Kompjuteri dhe Arkitekture

C

Krenar Fortuzi

301B-401B

28

13.00-15.00

Bachelor në "Informatikë"

2

Organizim Kompjuteri dhe Arkitekture

B

Agim Çami

Salla I --343A

28

8.00-10.00

Bachelor në "Informatikë"

3

Teori Gjuhesh

A

Denis Saatçiu

410A-112A

14

10.30-12.30

Bachelor në "Informatikë"

3

Teori Gjuhesh

B

Denis Saatçiu

410A

14

13.00-15.00

Bachelor në "Informatikë"

3

Sisteme Logjike

B

Ilia Ninka

410A

27

10.30-12.30

Bachelor në "Informatikë"

3

Sisteme Logjike

A

Ilia Ninka

410A-114A-119A

27

8.00-10.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Fizike

A

Erjon Spahiu

Salla M-243A-114A-119A-406A (Zoologjia)

15

10.30-12.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Fizike

B

Margarita Ifti

410A

15

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Bazat e TI

A

Julian Fejzaj

Salla M-243A-319A-321A

22

10.30-12.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Bazat e TI

B

Enina Lamce

410A

22

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Analize Matematike

B

Artur Stringa

410A

1-mars

10.30-12.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

Analize Matematike

A

Artur Stringa

Salla M-243A-410A

1-mars

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

Programim i Orientuar Objekt

A

Olti Qirici

Salla I --343A-Salla M-243A

14

10.30-12.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

Programim i Orientuar Objekt

B

Olti Qirici

Salla M-243A

14

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

Grafe dhe algoritme

A

Bora Bimbari

Salla M-243A-Salla I --343A

28

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

Grafe dhe algoritme

B

Bora Bimbari

Salla I --343A

28

15.30-17.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

Teknologji dotNet

A

Endrit Xhina

Salla I --343A

13

13.00-15.00

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

Teknologji dotNet

B

Endrit Xhina

Salla M-243A

13

15.30-17.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

Administrimi dhe siguria e Sistemeve

B

Julian Fejzaj

Salla M-243A

27

10.30-12.30

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

Administrimi dhe siguria e Sistemeve

A

Endrit Xhina

301B-401B

27

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Informatikë"

1

Sisteme Perpunim Informacioni

A

Denis Saatçiu

101B-111B-
406A (Zoologjia)

20

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Informatikë"

1

Arkitektura Aplikimi Enterprise

A

Alda Kika

101B-111B

28

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Informatikë"

1

Teori Algoritmesh

A

Ana Resulaj (Ktona)

Salla I --343A

4-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Informatikë"

1

Aplikime Linux

A

Silvana Greca

101B-111B-303B

8-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Informatikë"

2

Programim paralel

A

Fatmir Hoxha

101B-111B

14

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Informatikë"

2

Kontabilitet

A

Irena Bogdani

101B-111B

21

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Informatikë"

2

E-commerce

A

Endrit Xhina

101B-111B

26

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Informatikë"

2

Data Mining

A

Ana Resulaj (Ktona)

101B-111B

1-mars

10.30-12.30

Master Profesional në "Informatikë Biznesi"

1

Sisteme te perpunimit te informacionit

A

Julian Fejzaj

Salla I --343A

21

10.30-12.30

Master Profesional në "Informatikë Biznesi"

1

Programim Mobile

A

Ledia Hajderi

101B-111B

28

15.30-17.30

Master Profesional në "Informatikë Biznesi"

1

Hyrje në Inteligjencë Artificiale

A

Ilia Ninka

101B-111B

8-mars

13.00-15.00