Orari i Kimise

Dega

viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

Bachelor në "Kimi"

1

Matematikë I

A

Rigena Sema

Salla M-243A-210C

15

8.00-10.00

Bachelor në "Kimi"

1

Kimi e Përgjithshme

A

Eduard Andoni

Salla M-243A-
406A (Zoologjia)

22

8.00-10.00

Bachelor në "Kimi"

1

Fizikë I

A

Eranda Gjeci

Salla M-243A-114A-119A

1-mars

10.30-12.30

Bachelor në "Kimi"

2

Kimi Organike I

A

Elda Marku

301B-401B-319A-321A

14

13.00-15.00

Bachelor në "Kimi"

2

Kimi Fizike I

A

Marita Nake

301B-401B-304C

21

13.00-15.00

Bachelor në "Kimi"

2

Kimi Analitike II

A

Besnik Baraj

301B-401B

28

15.30-17.30

Bachelor në "Kimi"

3

Metodat e Instrumentale të Analizës

A

Majlinda Vasjari

301B-401B

13

15.30-17.30

Bachelor në "Kimi"

3

Bazat e Teknologjisë Kimike

A

Elmaz Shehu

Salla M-243A

20

13.00-15.00

Bachelor në "Kimi"

3

Analizë Organike

A

Aurel Nuro

301B-401B

27

13.00-15.00

 


             

Master i Shkencave në "Kimi"

1

Suplement i Kimisë Analitike

A

Pranvera Lazo

Salla BT (106 C)

20

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Kimi"

1

Kemometri

A

Pranvera Lazo

305C

27

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

1

Suplement i Kimisë Inorganike

A

Arben Memo

219A-221A

4-mars

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Kimi"

1

Bazat e Optikës

A

Floran Vila

305C-303B

8-mars

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Toksikologji Kimike

A

Dritan Topi

110C

11

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Spektroskopi Molekulare

A

Kledi Xhaxhiu

201C

14

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Njohuri të Inxhinjerise Kimike

A

Ilirjan Malollari

110C

18

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Metoda Kromatografike dhe Elektroforetike

A

Elda Marku

214A

21

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Kimi Organike e Aplikuar, Kimi e ujrave

A

Dritan Topi, Elida Bylyku

304C

25

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Kimi Analitike Klinike

A

Sonila Duka

110C

28

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Kimi"

2

Kimi Fizike e Sipërfaqes

A

Altin Mele

305C

4-mars

8.00-10.00

               
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  1  
Zhvillim kurrikule 
 A    
114A-119A
 
18
 
10.30-12.30
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  1  
Vlerësimi 
 A    
114A-119A
 
22
 
13.00-15.00
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  1  
Psikologji zhvillimi 
 A    
219A-221A
 
27
 
10.30-12.30
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  1  
Metodat e mësimdhënies dhe mendimi kritik 
 A    
114A-119A
 
4-mars
 
8.00-10.00
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  1  
Të nxënët dhe menaxhimi i klasës 
 A    
319A-321A-112A
 
8-mars
 
13.00-15.00
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  2  
Teknika e laboratorit dhe eksperimentimit kimik
 A  
Loreta Pashko
 
101B-111B
 
11
 
8.00-10.00
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  2  
Problemat dhe ushtrimet në kimi
 
Bujar Seiti
 
101B-111B
 
15
 
10.30-12.30
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  2  
Kurrikula e biologjisë për klasat 10-12(AML)
 A  
Marita Gjybravija
 
101B-111B
 
21
 
13.00-15.00
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  2  
Edukim mjedisor
 A  
Mihallaq Qirjo
 
101B-111B
 
26
 
10.30-12.30
 Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  2  
Biologji e përgjithshme
 A  
Margarita Hysko
 
101B-111B
 
1-mars
 
13.00-15.00