Orari i Matematikes

Dega

viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Informatikë 1

A

Odeta  Kromici

410A-319A-321A

15

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Analizë Matematike 1

A

Kristaq Gjino

410A-101B-111B-Salla BT (106 C)

22

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Algjebër 1

A

Petraq Petro

410A-Lab. Teknologjise, kati II

1-mars

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Plotesime ne matematike

A

Rigena Sema

301B-401B

14

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Informatike 2

A

Mentor Shevroja

301B-401B-

406A (Zoologjia)

21

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Hyrje në Probabilitet

A

Llukan Puka

410A-202C

28

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

3

Probabilitet

A

Eralda Gjika

Salla I --343A-210C

13

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

3

Metoda te analizes numerike

A

Englantina Xhaja

Salla I --343A-201C

20

8.00-10.00

 "Bachelor" në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

3

Ekuacione diferenciale dhe analize per zbatime

A

Elisabeta Koci

Salla M-243A-Salla BT (106 C)

27

8.00-10.00

Bachelor në "Matematikë"

1

Gjeometri 1

A

Kujtim Dule

Salla I --343A-304C

15

10.30-12.30

Bachelor në "Matematikë"

1

Analize Matematike 1

A

Kristaq Gjino

Salla I --343A-303B

22

10.30-12.30

Bachelor në "Matematikë"

1

Algjeber 1

A

Petraq Petro

Salla I --343A-304C

1-mars

13.00-15.00

Bachelor në "Matematikë"

2

Gjeometri 2

A

Erjola Sila

301B-401B-101B-111B

14

15.30-17.30

Bachelor në "Matematikë"

2

Analize Matematike 3

A

Ilir Vardhami

301B-401B

21

15.30-17.30

Bachelor në "Matematikë"

2

Algjeber 3

A

Thanas Xhillari

Salla M-243A

28

10.30-12.30

Bachelor në "Matematikë"

3

Teoria numrave

A

Artur Baxhaku

Salla M-243A

13

10.30-12.30

Bachelor në "Matematikë"

3

M.I.E.D dhe analize numerike

A

Besiana Cobani

Salla I --343A-319A-321A

27

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Probabilitet

A

Klodiana Bani

114A-119A

20

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Kërkime operacionale

A

Eva Jani

219A-221A

28

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Analizë numerike dhe Matlab

A

Fatmir Hoxha

114A-119A

8-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Seritë kohore dhe zbatime

A

Llukan Puka

305C

11

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Programim paralel dhe rrjeta nervore

A

Fatmir Hoxha

201C-303B

15

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Metoda numerike per EDDP

A

Fatmir Hoxha

110C-112A

21

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Interpolim dhe përafrim

A

Eglantina Xhaja

110C-304C

26

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

2

Hyrje në kriptografi dhe teori kodimi

A

Artur Baxhaku

110C-202C

1-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë"

1

Grupet Topologjike

A

Xhezair Teliti

Salla BT (106 C)

21

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Matematikë"

1

Gjeometri

A

Erjola Sila

305C

28

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Matematikë"

1

Ekuacione diferenciale

A

Elisabeta Koci

Salla BT (106 C)

8-mars

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Matematikë"

2

Topologji dhe integrim

A

Elida Hoxha

110C

13

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë"

2

Probabilitet dhe statistikë

A

Klodiana Bani

110C

19

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë"

2

Plotësime në dinamikën topologjike

A

Besiana Cobani

110C

25

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë"

2

Kriptografi dhe teori kodimi

A

Artur Baxhaku

Salla F (108 C)

1-mars

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Vleresim

A

Valbona Softa

101B-111B

18

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Të nxënit dhe menaxhimi I klasës

A

Gerta Sula

101B-111B

22

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Psikologjia e zhvillimit

A

Elvana Agushi

101B-111B

27

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Zhvillim kurikule

A

Fatmir Bezati

101B-111B

4-mars

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Metodika e mësimdhënies dhe mendimi kritik

A

Dorina Rafti

101B-111B

8-mars

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Informatika ne mesimdhenie

A

Frederik Dara

303B

13

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Gjeometria e larte

A

Kujtim Dule

101B-111B

19

8.00-10.00
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Ceshtje speciale ne probabilitet, Ceshtje speciale ne analize

A

Llukan Puka ,Valentina Shehu

101B-111B

25

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Calculus dhe plotesime ne analize

A

Kristaq Gjino

101B-111B

1-mars

15.30-17.30

Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Statistikë e procese rasti

A

Markela Muca

314A

20

15.30-17.30

Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Optimizim numerik dhe vizualizim

A

Eva Jani

314A

27

15.30-17.30

Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

1

Matematikë numerike e zbatime

A

Fatmir Hoxha

314A

7-mars

13.00-15.00

 

       
 Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike", kane filluar ne 2011-2012 1 Plotesime ne statistike    A Llukan Puka 210C 18 shkurt 8:00-10:00
  Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike", kane filluar ne 2011-2012 1 Statistikë empirike dhe sondazhe A Llukan Puka 210C 22 shkurt 8:00-10:00
  Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike", kane filluar ne 2011-2012 1 Zgjidhja numerike e problemit të vlerave fillestare e kufitare A Frederik Dara 210C 1 mars 8:00-10:00
  Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike", kane filluar ne 2011-2012 1 Teknika programimi për zgjidhjen e EDDP A Frederik Dara 210C 8 mars 8:00-10:00