Faqja kryesore‎ > ‎

Orari Biologji Part Time & Master Profesional AML Biologji


Datat e provimeve për Ciklin e Parë Biologji, sistemi Part Time janë si më poshtë:

Viti i Parë

·         BIOSTATISTIKË                                           Datë 29.06.2013 ora 08:00 salla 111B

·         BOTANIKË E PËRGJITHSHME                Datë 30.06.2013 ora 08:00 salla 111B

·         ZOOLOGJI INVERTEBRORE                   Datë 06.07.2013 ora 08:00 salla 111B

·         HISTOLOGJI                                                 Datë 12.07.2013 ora 08:00 salla 111B

 

Viti i Dytë

·     Kimi Fizike  datë 15 Qershor ora 13.00 Salla 319A

·         BIOLOGJI ZHVILLIMI                               Datë 15.06.2013 ora 08:00 salla 101B

·         KIMI ORGANIKE                                        Datë 29.06.2013 ora 11:00 salla 101B

·         BIOKIMI                                                        Datë 30.06.2013 ora 11:00 salla 101B

·         KIMI ANALITIKE                                        Datë 06.07.2013 ora 11.00 salla 101B

 

Viti i Tretë

·         ZOOLOGJI  VERTEBRORE                       Datë 29.06.2013 ora 13:00 salla 101B

·          SISTEMATIKE E BIMEVE                         Datë 30.06.2013 ora 13:00 salla 101B

·         FIZIOLOGJI SHTAZORE                           Datë 06.07.2013 ora 13:00 salla 101B

·         ANATOMI E NJERIUT                               Datë 12.07.2013 ora 08:00 salla M

     

 

Viti i Katërt

·         MIKROBIOLOGJI                                        Datë 15.06.2013 ora 10:30 salla 101B

·         HIDROBIOLOGJI                                        Datë 29.06.2013 ora 09:00 salla 401B

·         FIZIOLOGJI BIMORE                                 Datë 30.06.2013 ora 09:00 salla 401B


Datat e provimeve për Ciklin e Dytë Biologji, Master Profesional Mësues Biologjie për Arsimin e Mesëm, sistemi me kohë të pjesëshme,  janë si më poshtë:


Viti i Parë

·         DIDAKTIKA E BIOLOGJISË                                                                                                                    Datë 29.06.2013 ora 08:00 salla 406 A

 

·         HISTORIA E BIOLOGJISË DHE PROBLEMET E SOTME TË SAJ                                                                                      Datë 30.06.2013 ora 08:00 salla 406 A

 

·         PLOTËSIME NË BIOLOGJI                                                                                                                     Datë 06.07.2013 ora 08:00 salla 406 A

 

·         TEKNIKA TË LABORATORIT NË BIOLOGJI                                                                                           Datë 12.07.2013 ora 08:00 salla 406 A