Bachelor Bioteknologji

 

 Orari i Provimeve Tetor 2013

   

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Anglisht

elton.skendaj@fshn.edu.al

1

23 tetor

13.00-15.00

119A

1

A+Perserites

Baza te shkences bimore

valbona.mata@fshn.edu.al

12

21 tetor

10.30-12.30

112A

1

A+Perserites

Baza te Shkences Shtazore

arjana.ylli@fshn.edu.al

19

23 tetor

8.00-10.00

321A

1

A+Perserites

Citologji-Citogjenetike

Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

15

22 tetor

10.30-12.30

304C

1

A+Perserites

Fizike e Pergjithshme

Arjan.Xhelaj@fshn.edu.al

12

21 tetor

15.30-17.30

112A

1

A+Perserites

Matematike

eralda.dhamo@fshn.edu.al

10

21 tetor

13.00-15.00

202C

1

A+Perserites

Gjuhe e huaj

elton.skendaj@fshn.edu.al

1

23 tetor

10.30-12.30

321A

1

A+Perserites

Kimi e Pergjithshme

Efrosini.Kokalari@fshn.edu.al

8

22 tetor

15.30-17.30

210C

1

A+Perserites

Kimi Organike

alma.emiri@fshn.edu.al

38

21 tetor

8.00-10.00

401B

2

A+Perserites

Kulturat Qelizore dhe Indore

valbona.mata@fshn.edu.al

4

22 tetor

18.00-20.00

202C

2

A+Perserites

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave

klementina.puto@fshn.edu.al

15

23 tetor

10.30-12.30

304C

2

A+Perserites

Gjenetike e permiresimit

rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

7

21 tetor

18.00-20.00

219A

2

A+Perserites

Gjenetike e Permiresimit I

aida.dervishi@fshn.edu.al

1

21 tetor

13.00-15.00

119A

2

A+Perserites

Biofizike e pergjithshme

theodhor.karaja@fshn.edu.al

16

22 tetor

8.00-10.00

319A

2

A+Perserites

Biokimi dhe metabolizmi sekondar

artan.trebicka@fshn.edu.al

12

23 tetor

13.00-15.00

112A

2

A+Perserites

Biologji Molekulare

ariola.bacu@fshn.edu.al

2

21 tetor

10.30-12.30

314A

2

A+Perserites

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji

ariola.bacu@fshn.edu.al

2

23 tetor

8.00-10.00

114A

3

A+Perserites

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike

Lila.Shundi@fshn.edu.al

9

22 tetor

13.00-15.00

214A

3

A+Perserites

Energjia & Biomasa

agim.malja@fshn.edu.al

1

21 tetor

10.30-12.30

110C

3

A+Perserites

Mikrobiologji Industriale

linda.luarasi@fshn.edu.al

1

23 tetor

10.30-12.30

221A

3

A+Perserites

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve

ismet.beqiraj@fshn.edu.al

1

21 tetor

13.00-15.00

119A

3

A+Perserites

Virologji - Imunologji

klementina.puto@fshn.edu.al

6

23 tetor

18.00-20.00

114A

3

A+Perserites

Inxhinieria Gjenetike

ariola.bacu@fshn.edu.al

7

23 tetor

15.30-17.30

Salla F

Comments