Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Orari i Provimeve Tetor 2013


   

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Biostatistike e Avancuar

mynyr.koni@fshn.edu.al

4

22 tetor

8.00-10.00

Salla F

1

A+Perserites

Gjenetika e Mutacioneve te Induktuara

arjana.ylli@fshn.edu.al

3

21 tetor

10.30-12.30

110C

1

A+Perserites

Histoteknologjia

Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

1

21 tetor

15.30-17.30

243A

1

A+Perserites

Inxhinieria Biokimike e Aplikuar

luljeta.pinguli@fshn.edu.al

2

22 tetor

13.00-15.00

Salla F

1

A+Perserites

Kulturat Qelizore dhe Indore

valbona.mata@fshn.edu.al

4

23 tetor

10.30-12.30

219A

1

A+Perserites

Teknika dhe Metodologji te Bioteknologjise Molekulare

ariola.bacu@fshn.edu.al

1

22 tetor

18.00-20.00

Salla F

1

A+Perserites

Teknologjia Fermentative dhe Gjenetika Mikrobike

klementina.puto@fshn.edu.al

1

22 tetor

15.30-17.30

343A

Comments