Bachelor Fizike

Orari i Provimeve Tetor 2013


   

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Fizike I

antoneta.deda@fshn.edu.al

28

21 tetor

10.30-12.30

Salla BT

1

A+Perserites

Fizike I (Mekanika)

antoneta.deda@fshn.edu.al

16

23 tetor

15.30-17.30

314A

1

A+Perserites

Fizike II

fatos.klosi@fshn.edu.al

36

21 tetor

8.00-10.00

101B

1

A+Perserites

Fizike II (Fizika Molekulare e Temodinamika)

fatos.klosi@fshn.edu.al

19

21 tetor

13.00-15.00

201C

1

A+Perserites

Gjuhe e huaj

klodiana.skendaj@fshn.edu.al

1

23 tetor

13.00-15.00

119A

1

A+Perserites

Informatike

areti.bojaxhiu@fshn.edu.al

12

22 tetor

18.00-20.00

319A

1

A+Perserites

Praktikum e fizikes

polikron.dhoqina@fshn.edu.al

10

23 tetor

10.30-12.30

314A

1

A+Perserites

Matjet dhe perpunimi te dhenave

polikron.dhoqina@fshn.edu.al

3

22 tetor

13.00-15.00

214A

1

A+Perserites

Algjeber dhe gjeometri

thanas.xhillari@fshn.edu.al

22

22 tetor

10.30-12.30

401B

1

A+Perserites

Analize matematike

artur.stringa@fshn.edu.al

54

22 tetor

8.00-10.00

Salla I

2

A+Perserites

Analize numerike

borici@fshn.edu.al

4

23 tetor

8.00-10.00

110C

2

A+Perserites

Bazat e Elektrodinamikes

halilsykja@fshn.edu.al

22

23 tetor

18.00-20.00

Salla BT

2

A+Perserites

Mekanika Analitike

bejo.duka@fshn.edu.al

24

22 tetor

15.30-17.30

Salla BT

2

A+Perserites

Kimi

Efrosini.Kokalari@fshn.edu.al

8

21 tetor

8.00-10.00

Salla F

2

A+Perserites

Matematike e aplikuar

elisabeta.koci@fshn.edu.al

19

23 tetor

13.00-15.00

321A

2

A+Perserites

Fizike III (Elektromagnetizem)

sonila.boci@fshn.edu.al

28

23 tetor

10.30-12.30

305C

2

A+Perserites

Fizike IV (Optika)

fatos.klosi@fshn.edu.al

25

22 tetor

13.00-15.00

305C

2

A+Perserites

Elektronike

Dritan.Spahiu@fshn.edu.al

23

21 tetor

18.00-20.00

305C

3

A+Perserites

Fizika e zbatuar

dode.prenga@fshn.edu.al

5

22 tetor

10.30-12.30

321A

3

A+Perserites

Fizike berthamore dhe e grimcave elementare

teodor.kota@fshn.edu.al

9

23 tetor

8.00-10.00

Salla M

3

A+Perserites

Fizike e aplikuar

NULL

1

21 tetor

13.00-15.00

119A

3

A+Perserites

Fizike molekulare dhe strukture e lendes

bardhyl.guda@fshn.edu.al

14

21 tetor

15.30-17.30

319A

3

A+Perserites

Fizike molekulare dhe strukture e lendes

fatos.klosi@fshn.edu.al

3

23 tetor

13.00-15.00

219A

3

A+Perserites

Fizike V (Fizika Moderne)

floran.vila@fshn.edu.al

11

21 tetor

10.30-12.30

221A

3

A+Perserites

Bazat e Fizikes Statistike

margarita.ifti@fshn.edu.al

8

23 tetor

10.30-12.30

319A

3

A+Perserites

Bazat e Mekanikes Kuantike

mimoza.hafizi@fshn.edu.al

11

22 tetor

8.00-10.00

Salla F

Comments