Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Orari i Provimeve 2013

 
 

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Didaktike e Fizikes

polikron.dhoqina@fshn.edu.al

7

22 tetor

8.00-10.00

219A

1

A+Perserites

Didaktike e fizikes I

polikron.dhoqina@fshn.edu.al

2

22 tetor

10.30-12.30

201C

1

A+Perserites

Plotesime te fizikes dhe Metoda te zgjidhjes se 

problemeve te fizikes

floran.vila@fshn.edu.al

7

23 tetor

8.00-10.00

201C

1

A+Perserites

Psikologji Zhvillimi

Elvana.Agushi@fshn.edu.al

2

23 tetor

10.30-12.30

110C

2

A+Perserites

Formim i specializuar

halilsykja@fshn.edu.al

1

21 tetor

18.00-20.00

301B

2

A+Perserites

Didaktike e fizike II

polikron.dhoqina@fshn.edu.al

1

23 tetor

15.30-17.30

243A

Comments