Masteri Shkencave ne Fizike

Orari i Provimeve 2013


   

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Biofizike I

theodhor.karaja@fshn.edu.al

2

21 tetor

13.00-15.00

221A

1

A+Perserites

Biofizike II

Odeta.Koja@fshn.edu.al

2

23 tetor

13.00-15.00

119A

1

A+Perserites

Dinamike jolineare

margarita.ifti@fshn.edu.al

4

21 tetor

10.30-12.30

221A

1

A+Perserites

Fizike e Trupit te Ngurte

marie.dede@fshn.edu.al

3

23 tetor

10.30-12.30

201C

1

A+Perserites

Fizike Materialesh I

teuta.dilo@fshn.edu.al

1

21 tetor

15.30-17.30

101B

1

A+Perserites

Mekanike Kuantike

mimoza.hafizi@fshn.edu.al

2

22 tetor

10.30-12.30

210C

1

A+Perserites

Teori e Pergjithshme e Relativitetit

halilsykja@fshn.edu.al

1

22 tetor

13.00-15.00

401B

Comments