Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Historia e kimise

eduard.andoni@fshn.edu.al

3

21 tetor

10.30-12.30

210C

1

A+Perserites

Metodikat e mesimdhenies dhe mendimi kritik

Aida.Serjanaj@fshn.edu.al

1

23 tetor

13.00-15.00

Salla F

1

A+Perserites

Plotesime ne Kimi Organike

kozeta.vaso@fshn.edu.al

8

21 tetor

8.00-10.00

201C

1

A+Perserites

Plotesime ne Kimi te Pergj e Inorganike

eduard.andoni@fshn.edu.al

6

23 tetor

8.00-10.00

210C

1

A+Perserites

Psikologji zhvillimi

Ornela.Zhilla@fshn.edu.al

1

22 tetor

15.30-17.30

Salla F

Comments