Kimi Industriale dhe Mjedisore

    Master i Shkencave Kimi Industriale dhe Mjedisore


 

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Bazat e bioinxhinierise

luljeta.pinguli@fshn.edu.al

6

22 tetor

10.30-12.30

319A

1

A+Perserites

Energjite e rinovueshme

sonila.vito@fshn.edu.al

3

22 tetor

13.00-15.00

114A

1

A+Perserites

Kimia e mjedisit

elda.marku@fshn.edu.al

15

21 tetor

8.00-10.00

304C

1

A+Perserites

Njehsime diferenciale mase dhe energjie

sonila.vito@fshn.edu.al

6

21 tetor

10.30-12.30

314A

1

A+Perserites

Propabiliteti dhe statistika ne kimi

emira.Smokthina@fshn.edu.al

9

23 tetor

8.00-10.00

219A

1

A+Perserites

Shkenca e materialeve

teuta.dilo@fshn.edu.al

8

22 tetor

8.00-10.00

221A

1

A+Perserites

Teknologji kimike ushqimore

rozana.troja@fshn.edu.al

3

21 tetor

13.00-15.00

210C

1

A+Perserites

Zbatime ne teknologjine kimike organike

ismet.beqiraj@fshn.edu.al

7

23 tetor

10.30-12.30

319A

2

A+Perserites

Kimia e fenomeneve siperfaqesore

altin.mele@fshn.edu.al

2

23 tetor

13.00-15.00

219A

Comments