Master i shkencave ne "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore "

    Master i shkencave ne "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore "


VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Ndotjet ne produktet e industrise ushqimore

Laura.Shabani@fshn.edu.al

7

21 tetor

8.00-10.00

Salla F

1

A+Perserites

Statistika e aplikuar ne industrine ushqimore

markela.muca@fshn.edu.al

4

21 tetor

10.30-12.30

114A

1

A+Perserites

Bioteknologjia e proceseve fermentative

Laura.Shabani@fshn.edu.al

10

22 tetor

10.30-12.30

112A

1

A+Perserites

Certifikimi dhe HACCP ne industrine ushqimore

aleksander.petre@fshn.edu.al

2

21 tetor

13.00-15.00

219A

1

A+Perserites

Industrite ushqimore te lendeve bimore

rozana.troja@fshn.edu.al

1

22 tetor

15.30-17.30

119A

1

A+Perserites

Industrite ushqimore te lendeve shtazore

rozana.troja@fshn.edu.al

1

23 tetor

18.00-20.00

110C

1

A+Perserites

Koncepte te avancuara ne kimi dhe teknologji ushqimore

rozana.troja@fshn.edu.al

1

21 tetor

18.00-20.00

110C

1

A+Perserites

Kontrolli i sigurise dhe cilesise

aleksander.petre@fshn.edu.al

2

21 tetor

15.30-17.30

119A

1

A+Perserites

Kurs i larte i bioinxhinjerise

luljeta.pinguli@fshn.edu.al

4

23 tetor

10.30-12.30

119A

1

A+Perserites

Kurs i larte i enzimologjise

donika.prifti@fshn.edu.al

2

23 tetor

13.00-15.00

114A

2

A+Perserites

Ligjishmeria Ushqimore

Ardita.Fuga@fshn.edu.al

1

23 tetor

15.30-17.30

119A

2

A+Perserites

Modelimi dhe Simulimi i Proceseve

ilirjan.malollari@fshn.edu.al

6

23 tetor

8.00-10.00

Salla F

2

A+Perserites

Tek Molekulare te Apl ne IU

ariola.bacu@fshn.edu.al

3

22 tetor

13.00-15.00

201C

Comments