Kimi Industriale dhe Mjedisore

 Kimi Industriale dhe Mjedisore


VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Fizike I

lindita.hamolli@fshn.edu.al

28

23 tetor

10.30-12.30

Salla BT

1

A+Perserites

Fizike II

teodor.kota@fshn.edu.al

45

21 tetor

8.00-10.00

243A

1

A+Perserites

Informatike

Patrisia.Tamburi@fshn.edu.al

2

23 tetor

13.00-15.00

214A

1

A+Perserites

Kimi e pergjithshme

alketa.lame@fshn.edu.al

36

22 tetor

8.00-10.00

301B

1

A+Perserites

Kimi inorganike

arben.memo@fshn.edu.al

35

21 tetor

10.30-12.30

343A

1

A+Perserites

Kimi Organike I

aurel.nuro@fshn.edu.al

9

22 tetor

15.30-17.30

202C

1

A+Perserites

Kimi Pergjithshme dhe Inorganike I

alketa.lame@fshn.edu.al

1

22 tetor

13.00-15.00

119A

1

A+Perserites

Matematike I

erjola.liftaj@fshn.edu.al

23

22 tetor

18.00-20.00

Salla BT

1

A+Perserites

Matematike II

erjola.liftaj@fshn.edu.al

36

22 tetor

10.30-12.30

343A

1

A+Perserites

Vizatim teknik

Lefter.Pano@fshn.edu.al

5

21 tetor

13.00-15.00

219A

2

A+Perserites

Trajtimi i ujrave

sonila.vito@fshn.edu.al

2

23 tetor

10.30-12.30

202C

2

A+Perserites

Materialet plastike

spiro.drushku@fshn.edu.al

1

21 tetor

10.30-12.30

214A

2

A+Perserites

Procese dhe Impiante Kimike I

hasime.manaj@fshn.edu.al

19

21 tetor

13.00-15.00

319A

2

A+Perserites

Procese dhe impiante kimike II

petrit.dodbiba@fshn.edu.al

1

22 tetor

10.30-12.30

221A

2

A+Perserites

Kimi organike II

dritan.topi@fshn.edu.al

13

23 tetor

13.00-15.00

304C

2

A+Perserites

Kimi fizike

Ilo.Mele@fshn.edu.al

4

22 tetor

8.00-10.00

210C

2

A+Perserites

Kimi Fizike II

Ilo.Mele@fshn.edu.al

8

21 tetor

15.30-17.30

219A

2

A+Perserites

Kimi Analitike I

daut.vezi@fshn.edu.al

10

22 tetor

13.00-15.00

219A

2

A+Perserites

Kimi analitike II

daut.vezi@fshn.edu.al

24

23 tetor

15.30-17.30

Salla BT

2

A+Perserites

Bazat e industrise kimike

Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.al

30

23 tetor

8.00-10.00

305C

3

A+Perserites

Inxhinieri e reaksioneve kimike

dhurata.koraj@fshn.edu.al

1

21 tetor

13.00-15.00

214A

3

A+Perserites

Kimi Industriale I

Roland.Pinguli@fshn.edu.al

5

22 tetor

8.00-10.00

201C

3

A+Perserites

Matematike e Zbatuar

eglantina.xhaja@fshn.edu.al

5

23 tetor

8.00-10.00

Salla F

3

A+Perserites

Projektim dhe ekonomi procesesh I

josefita.marku@fshn.edu.al

4

21 tetor

10.30-12.30

201C

3

A+Perserites

Projektim dhe ekononomi procesesh II

josefita.marku@fshn.edu.al

6

23 tetor

18.00-20.00

214A

3

A+Perserites

Teknologji Kimike Mjedisore

ilirjana.boci@fshn.edu.al

4

23 tetor

10.30-12.30

219A

3

A+Perserites

Matje dhe kontroll automatik

hasime.manaj@fshn.edu.al

8

21 tetor

18.00-20.00

221A

3

A+Perserites

Ndotja e ajrit dhe efektet globale

ismet.beqiraj@fshn.edu.al

1

22 tetor

10.30-12.30

221A

Comments