Master Profesional ne Biologji


            

Orari i provimeve ne sezonin e tetorit  2013

     

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Metodologji e mesimdhenies

erida.koleci@fshn.edu.al

1

21 tetor

13.00-15.00

114A

1

A+Perserites

Plotesime ne biologji

margarita.hysko@fshn.edu.al

4

21 tetor

10.30-12.30

119A

1

A+Perserites

Teknika te laboratorit ne biologji

anila.mitre@fshn.edu.al

8

21 tetor

8.00-10.00

210C

Comments