Faqja kryesore‎ > ‎

SESIONI I PROVIMEVE DIMER VITI AKADEMIK 2016-2017

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit t
ë Dimrit 
p
ë
r student
ë
t e C
iklit t
ë
 Parë  dhe studentët e Ciklit të Dytë

Oraret e provimeve 

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Departamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi


  

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar


Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 30, 2017, 1:17 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:27 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 22, 2017, 3:48 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:27 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:48 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:14 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:14 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 30, 2017, 4:00 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 5:28 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:33 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 27, 2017, 5:17 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:23 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Feb 27, 2017, 4:35 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:48 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:16 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:39 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:37 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:28 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:48 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 15, 2017, 3:51 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Feb 13, 2017, 5:10 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:14 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:59 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:14 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:59 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:53 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 5:52 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:19 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:19 AM
Ĉ
Erion Mile,
Jan 27, 2017, 6:14 AM
Ĉ
Erion Mile,
Feb 24, 2017, 12:17 AM