Faqja kryesore‎ > ‎

Orari i provimeve, semestri I, viti akademik 2017-2018

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte

 

Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore dhe Molekulare