Faqja kryesore‎ > ‎

Orari i provimeve, sesioni i dimrit, viti akademik 2020-2021

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil "Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte"


Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore


Departamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencave ne "Fizike", me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte"


Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master i Shkencave ne "Informatike", me profil "Mesues Informatike per arsimin e mesem dhe te larte"

Master Profesional ne Informatike Biznesi

Master Profesional ne Teknologji Informacioni


Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"


Departamenti i Kimise Industriale

Bachelor në Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore

Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore

Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore


Departamenti i Matematikes