Faqja kryesore‎ > ‎

Orari i provimeve, sesioni i vjeshtës, për Bachelor Viti 1, Viti 2 dhe Master Shkencor Viti 1, viti akademik 2019-2020

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil "Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte"


Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

 

Departamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencave ne "Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte" 

 

Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise Industriale


Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"

Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore

Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore

Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore


Departamenti i Matematikes