Orari i Biologjise

Viti 1

A1

A2

A3

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator jani.marka@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore Lab Laborator anila.paparisto@fshn.edu.al

Biostatistikë 406A (Zoologjia) Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

Informatikë 101B Leksion Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

8:00-8:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Histologji Lab Laborator mirela.lika@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore Lab Laborator eltjon.halimi@fshn.edu.al

 

Informatikë 101B Leksion Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

8:00-8:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator aleko.miho@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore Lab Laborator Valbona.Kolaneci@fshn.edu.al

 

Informatikë 101B Leksion Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

9:00-9:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator jani.marka@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore Lab Laborator anila.paparisto@fshn.edu.al

Biostatistikë 406A (Zoologjia) Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

Informatikë Lab Laborator Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

9:00-9:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

 

Zoologji Invertebrore Lab Laborator eltjon.halimi@fshn.edu.al

 

 

9:00-9:50

Histologji Salla M (300 C) Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator aleko.miho@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore Lab Laborator Valbona.Kolaneci@fshn.edu.al

 

 

10:00-10:50

Histologji Lab Laborator mirela.lika@fshn.edu.al

 

Gjuhë Angleze 111B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

 

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator jani.marka@fshn.edu.al

 

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

Informatikë Lab Laborator Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

 

Histologji Lab Laborator mirela.lika@fshn.edu.al

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

 

 

Gjuhë Angleze 111B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

 

Botanikë e Përgjithshme Lab Laborator jani.marka@fshn.edu.al

 

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

 

 

 

Biostatistikë 410A Leksion mynyr.koni@fshn.edu.al

Informatikë Lab Laborator Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

Gjuhë Angleze 111B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Biostatistikë 111B Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

13:00-13:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

13:00-13:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

Gjuhë Angleze 111B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Biostatistikë 111B Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

13:00-13:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Zoologji Invertebrore 410A Leksion anila.paparisto@fshn.edu.al

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Leksion skender.sala@fshn.edu.al

14:00-14:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

 

 

 

14:00-14:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

 

 

 

14:00-14:50

Botanikë e Përgjithshme 410A Leksion aleko.miho@fshn.edu.al

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

 

Biostatistikë 111B Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

 

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Seminar skender.sala@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

 

 

Elementë të Gjeografisë 111B Seminar skender.sala@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

Kulturë Gjuhe 111B Leksion null

Gjuhë Angleze 219A Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Biostatistikë 111B Seminar eliana.ibrahimi@fshn.edu.al

Elementë të Gjeografisë 111B Seminar skender.sala@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Leksion eleni.Gjana@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Leksion eleni.Gjana@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

Gjuhë Angleze 219A Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Leksion eleni.Gjana@fshn.edu.al

17:00-17:50

Informatikë 219A Seminar Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.al

18:00-18:50

Informatikë 219A Seminar Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.al

18:00-18:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.al

19:00-19:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.al

19:00-19:50

 

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.al

19:00-19:50

Informatikë 219A Seminar Valbona.Dhjaku@fshn.edu.al

 

 

 

Paleontologji dhe Gjeologji 111B Seminar eleni.Gjana@fshn.edu.alViti 2

A1

A2

A3

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 111B Seminar odeta.laknori@fshn.edu.al

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

8:00-8:50

 

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

 

Gjuhë Angleze 406A (Zoologjia) Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

8:00-8:50

 

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

 

 

9:00-9:50

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

 

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

9:00-9:50

Zoologji vertebrore Lab Laborator blerina.vrenozi@fshn.edu.al

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 111B Seminar odeta.laknori@fshn.edu.al

Gjuhë Angleze 406A (Zoologjia) Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Botanikë sistematike 101B Leksion murat.xhulaj@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi 101B Leksion tefta.rexha@fshn.edu.al

Zoologji vertebrore Lab Laborator blerina.vrenozi@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

Biokimi 111B Seminar artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

 

10:00-10:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

 

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

 

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

10:00-10:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

 

 

Biologji zhvillimi 111B Seminar odeta.laknori@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

Biokimi 234A Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

 

11:00-11:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

Biokimi 234A Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi Lab Laborator odeta.laknori@fshn.edu.al

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

11:00-11:50

Zoologji vertebrore 410A Leksion ferdinand.bego@fshn.edu.al

Biokimi 234A Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

Biologji zhvillimi Lab Laborator odeta.laknori@fshn.edu.al

 

 

12:00-12:50

Gjenetikë humane 202C Seminar merita.xhetani@fshn.edu.al

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

 

Biologji zhvillimi Lab Laborator odeta.laknori@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Gjenetikë humane 202C Seminar merita.xhetani@fshn.edu.al

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

 

12:00-12:50

Gjenetikë humane 202C Seminar merita.xhetani@fshn.edu.al

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

Gjuhë Angleze 201C Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

13:00-13:50

Zoologji vertebrore Lab Laborator ferdinand.bego@fshn.edu.al

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

 

13:00-13:50

 

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

 

13:00-13:50

 

Biokimi Salla M (300 C) Leksion artan.trebicka@fshn.edu.al

Biokimi Lab Laborator artan.trebicka@fshn.edu.al

Gjuhë Angleze 201C Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Botanikë sistematike Lab Laborator mersin.mersinllari@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

 

 

Gjuhë Angleze 303B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

Biokimi 219A Seminar artan.trebicka@fshn.edu.al

 

 

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

 

Biokimi 319A Seminar artan.trebicka@fshn.edu.al

 

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

 

Gjuhë Angleze 303B Seminar lediana.beshaj@fshn.edu.al

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

 

 

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

 

 

Antropologji Salla BT (106 C) Leksion ani.bajrami@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

Antropologji Salla BT (106 C) Seminar ani.bajrami@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

Antropologji Salla BT (106 C) Seminar ani.bajrami@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

Antropologji Salla BT (106 C) Seminar ani.bajrami@fshn.edu.al

17:00-17:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

 

Gjenetikë humane 111B Leksion merita.xhetani@fshn.edu.al

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 Viti 3

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

Fiziologji bimore 401B Leksion lulezim.shuka@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë 410A Leksion mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

Fiziologji bimore Lab Laborator lulezim.shuka@fshn.edu.al

Fiziologji riprodhimi 111B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

8:00-8:50

 

Fiziologji bimore 401B Leksion lulezim.shuka@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë 410A Leksion mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

 

Fiziologji riprodhimi 111B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

9:00-9:50

Hidrobiologji Lab Laborator sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji bimore 401B Leksion lulezim.shuka@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë 410A Leksion mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

Fiziologji bimore Lab Laborator lulezim.shuka@fshn.edu.al

Fiziologji riprodhimi 111B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Fiziologji bimore 401B Leksion lulezim.shuka@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë 410A Leksion mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

 

Fiziologji riprodhimi 111B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

10:00-10:50

Hidrobiologji Lab Laborator sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji shtazore 410A Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë Lab Laborator mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

 

Virusologji 111B Leksion margarita.hysko@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

Fiziologji shtazore 410A Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

 

Fiziologji bimore Lab Laborator lulezim.shuka@fshn.edu.al

Virusologji 111B Leksion margarita.hysko@fshn.edu.al

11:00-11:50

Hidrobiologji Salla M (300 C) Leksion sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji shtazore 410A Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

 

 

Virusologji 111B Leksion margarita.hysko@fshn.edu.al

11:00-11:50

Hidrobiologji Salla M (300 C) Leksion sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji shtazore 410A Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Bazat e ekologjisë Lab Laborator mihallaq.qirjo@fshn.edu.al

Fiziologji bimore Lab Laborator lulezim.shuka@fshn.edu.al

Virusologji 111B Leksion margarita.hysko@fshn.edu.al

12:00-12:50

Hidrobiologji 401B Leksion sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

 

Imunologji 207B Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Mikrobiologji 410A Leksion etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

Gjeobotanikë 207B Leksion kozma.buzo@fshn.edu.al

12:00-12:50

Hidrobiologji 401B Leksion sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji shtazore Lab Laborator ermela .selimi@fshn.edu.al

Imunologji 207B Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Mikrobiologji 410A Leksion etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

Gjeobotanikë 207B Leksion kozma.buzo@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

 

Imunologji 207B Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Mikrobiologji 410A Leksion etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

Gjeobotanikë 207B Leksion kozma.buzo@fshn.edu.al

13:00-13:50

Hidrobiologji Lab Laborator sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

Fiziologji shtazore Lab Laborator ermela .selimi@fshn.edu.al

Imunologji 207B Leksion mirela.lika@fshn.edu.al

Mikrobiologji 410A Leksion etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

Gjeobotanikë 207B Leksion kozma.buzo@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

Fiziologji shtazore Lab Laborator merita.rumano@fshn.edu.al

Imunologji 406A (Zoologjia) Seminar mirela.lika@fshn.edu.al

Mikrobiologji Lab Laborator etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

Gjeobotanikë 111B Seminar kozma.buzo@fshn.edu.al

14:00-14:50

Hidrobiologji Lab Laborator sajmir.beqiraj@fshn.edu.al

 

Imunologji 406A (Zoologjia) Seminar mirela.lika@fshn.edu.al

 

Gjeobotanikë 111B Seminar kozma.buzo@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

Fiziologji shtazore Lab Laborator merita.rumano@fshn.edu.al

 

Mikrobiologji Lab Laborator etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

Mikrobiologji Lab Laborator etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

Mikrobiologji Lab Laborator etleva.hamzaraj@fshn.edu.al

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50