Orari i Bioteknologjise


Viti 1

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Baza te Shkences Shtazore 112A Seminar valbona.aliko@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike Lab Laborator Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Anglisht 314A Seminar elton.skendaj@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore Lab Laborator valbona.mata@fshn.edu.al

Kimi Organike Lab Laborator null

8:00-8:50

Citologji-Citogjenetike 303B Seminar Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Anglisht 110C Seminar elton.skendaj@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike Lab Laborator Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Kimi Organike 321A Seminar dritan.topi@fshn.edu.al

Kimi Organike Lab Laborator null

9:00-9:50

Citologji-Citogjenetike 112A Seminar Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike Lab Laborator Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 314A Seminar valbona.mata@fshn.edu.al

Kimi Organike 321A Seminar dritan.topi@fshn.edu.al

Kimi Organike Lab Laborator null

9:00-9:50

Baza te Shkences Shtazore 304C Seminar valbona.aliko@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 219A Seminar valbona.mata@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike Lab Laborator Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore Lab Laborator valbona.mata@fshn.edu.al

Kimi Organike Lab Laborator null

10:00-10:50

Baza te Shkences Shtazore Lab Laborator valbona.aliko@fshn.edu.al

 

Anglisht Salla M (300 C) Leksion elton.skendaj@fshn.edu.al

Kimi Organike 234A Leksion dritan.topi@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

 

 

Anglisht Salla M (300 C) Leksion elton.skendaj@fshn.edu.al

Kimi Organike 234A Leksion dritan.topi@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

 

 

 

Kimi Organike 234A Leksion dritan.topi@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

Baza te Shkences Shtazore Lab Laborator valbona.aliko@fshn.edu.al

 

 

Kimi Organike 234A Leksion dritan.topi@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Baza te Shkences Shtazore 101B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 301B Leksion valbona.mata@fshn.edu.al

 

 

12:00-12:50

Baza te Shkences Shtazore 101B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 301B Leksion valbona.mata@fshn.edu.al

 

 

13:00-13:50

Baza te Shkences Shtazore 101B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 301B Leksion valbona.mata@fshn.edu.al

 

 

13:00-13:50

Baza te Shkences Shtazore 101B Leksion valbona.aliko@fshn.edu.al

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

Baza te Shkences Bimore 301B Leksion valbona.mata@fshn.edu.al

 

 

14:00-14:50

 

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

 

 

 

14:00-14:50

 

Citologji-Citogjenetike 401B Leksion Zhaneta.Trojani@fshn.edu.al

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 2

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave Lab Laborator klementina.puto@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme Lab Laborator eriola.Zhuri@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit Lab Laborator Lumturi.Papa@fshn.edu.al

8:00-8:50

 

 

 

 

Gjenetike e permiresimit Lab Laborator ilirjana.stamo@fshn.edu.al

9:00-9:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 303B Seminar null

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave Lab Laborator klementina.puto@fshn.edu.al

 

 

Gjenetike e permiresimit Lab Laborator Lumturi.Papa@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Biofizike e pergjithshme 221A Seminar kejda.kristo@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme Lab Laborator eriola.Zhuri@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit Lab Laborator ilirjana.stamo@fshn.edu.al

10:00-10:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 303B Seminar null

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 305C Leksion klementina.puto@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 110C Seminar null

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 305C Leksion klementina.puto@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 110C Seminar klementina.puto@fshn.edu.al

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 305C Leksion klementina.puto@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme 410A Leksion theodhor.karaja@fshn.edu.al

11:00-11:50

 

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 305C Leksion klementina.puto@fshn.edu.al

 

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme 410A Leksion theodhor.karaja@fshn.edu.al

12:00-12:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 301B Leksion null

Biofizike e pergjithshme 114A Seminar emil.xhuvani@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme 410A Leksion theodhor.karaja@fshn.edu.al

12:00-12:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 301B Leksion null

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave Lab Laborator klementina.puto@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 221A Seminar ilirjana.stamo@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Biofizike e pergjithshme 410A Leksion theodhor.karaja@fshn.edu.al

13:00-13:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 301B Leksion null

 

Gjenetike e permiresimit 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

13:00-13:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 301B Leksion null

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave Lab Laborator klementina.puto@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 221A Seminar ilirjana.stamo@fshn.edu.al

Gjenetike e permiresimit 343A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

 

 

 

 

 

14:00-14:50

Baza te Psikologjise dhe Etikes ne Bioteknologji 101B Leksion null

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

Mikrobiologji dhe Gjenetike e mikroorganizmave 319A Seminar klementina.puto@fshn.edu.al

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 3

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 314A Seminar ariola.bacu@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike Lab Laborator stela.papa@fshn.edu.al

8:00-8:50

 

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Lab Laborator null

Inxhinieria Gjenetike Lab Laborator aida.dervishi@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 314A Seminar ariola.bacu@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike Lab Laborator stela.papa@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 219A Seminar rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Lab Laborator null

Inxhinieria Gjenetike Lab Laborator aida.dervishi@fshn.edu.al

10:00-10:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Salla F (108 C) Seminar ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

Inxhinieri e akuakultures Lab Laborator rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 305C Leksion ariola.bacu@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Salla M (300 C) Leksion null

10:00-10:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Salla F (108 C) Seminar ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

Inxhinieri e akuakultures Lab Laborator rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 305C Leksion ariola.bacu@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Salla M (300 C) Leksion null

11:00-11:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Salla F (108 C) Seminar ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

Inxhinieri e akuakultures Lab Laborator rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 305C Leksion ariola.bacu@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Salla M (300 C) Leksion null

11:00-11:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve Salla F (108 C) Seminar ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

Inxhinieri e akuakultures Lab Laborator rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 305C Leksion ariola.bacu@fshn.edu.al

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Salla M (300 C) Leksion null

12:00-12:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve 234A Leksion ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 234A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Lab Laborator null

 

12:00-12:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve 234A Leksion ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 234A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Mikrobiologji Industriale Lab Laborator linda.luarasi@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 221A Seminar ariola.bacu@fshn.edu.al

Mikrobiologji Industriale 303B Seminar linda.luarasi@fshn.edu.al

13:00-13:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve 234A Leksion ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 234A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

 

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Lab Laborator null

 

13:00-13:50

Teknologjite e Trajtimit te Mbetjeve 234A Leksion ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Inxhinieri e akuakultures 234A Leksion rigerta.sadikaj@fshn.edu.al

Mikrobiologji Industriale Lab Laborator linda.luarasi@fshn.edu.al

Inxhinieria Gjenetike 221A Seminar ariola.bacu@fshn.edu.al

Mikrobiologji Industriale 303B Seminar linda.luarasi@fshn.edu.al

14:00-14:50

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike 319A Seminar null

 

Mikrobiologji Industriale Lab Laborator linda.luarasi@fshn.edu.al

 

Mikrobiologji Industriale 214A Seminar linda.luarasi@fshn.edu.al

14:00-14:50

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike 314A Seminar null

 

 

 

 

15:00-15:50

 

Mikrobiologji Industriale 401B Leksion linda.luarasi@fshn.edu.al

Mikrobiologji Industriale Lab Laborator linda.luarasi@fshn.edu.al

 

Mikrobiologji Industriale 214A Seminar linda.luarasi@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

Mikrobiologji Industriale 401B Leksion linda.luarasi@fshn.edu.al

 

 

 

16:00-16:50

 

Mikrobiologji Industriale 401B Leksion linda.luarasi@fshn.edu.al

 

 

 

16:00-16:50

 

Mikrobiologji Industriale 401B Leksion linda.luarasi@fshn.edu.al

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Comments