Orari i Inxhinieri informatike dhe matematike


Viti 1

A1

A2

A3

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Analize Matematike 2 214A Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                         

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

8:00-8:50

Algjeber 2 114A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                          

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

8:00-8:50

Algjeber 2 210C Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

9:00-9:50

Analize Matematike 2 214A Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

9:00-9:50

Algjeber 2 114A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                          

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

9:00-9:50

Algjeber 2 210C Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

Gjeometri 301B Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Analize Matematike 2 401B Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Fizike 305C Leksion teodor.kota@fshn.edu.al                           

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 305C Leksion null

10:00-10:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 214A Seminar kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 314A Seminar null

 

10:00-10:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 210C Seminar florion.cela@fshn.edu.al                         

Analize Matematike 2 110C Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Fizike 221A Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 219A Seminar null

10:00-10:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 110C Seminar Daniela.Qendro@fshn.edu.al                       

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 214A Seminar null

Analize Matematike 2 Salla F (108 C) Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                    

 

11:00-11:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 214A Seminar kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 314A Seminar null

Fizike 304C Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

11:00-11:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 210C Seminar florion.cela@fshn.edu.al                         

Analize Matematike 2 110C Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Fizike 221A Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 219A Seminar null

11:00-11:50

Algjeber 2 305C Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjeometri 110C Seminar Daniela.Qendro@fshn.edu.al                       

Kulture ekonomike dhe gjuhesore 1 214A Seminar null

Analize Matematike 2 Salla F (108 C) Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                    

 

12:00-12:50

 

 

Algjeber 2 321A Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

Fizike 210C Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

12:00-12:50

 

 

 

 

 

12:00-12:50

 

 

 

Fizike 219A Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

 

13:00-13:50

 

 

Algjeber 2 321A Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

13:00-13:50

 

 

 

 

 

13:00-13:50

 

 

 

Fizike 304C Seminar teodor.kota@fshn.edu.al                          

 

14:00-14:50

 

 

 

 

 

14:00-14:50

 

 

 

 

 

14:00-14:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 Viti 2

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 110C Seminar null

 


Grafe dhe Algoritmike numerike 304C Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

Analize Matematike 3 201C Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      

8:00-8:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla F (108 C) Seminar null

Analize Matematike 3 201C Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      


 

 

9:00-9:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 110C Seminar null

 Grafe dhe Algoritmike numerike Salla M(300C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al


Grafe dhe Algoritmike numerike 304C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al

Analize Matematike 3 201C Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      

9:00-9:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla F (108 C) Seminar null

Analize Matematike 3 201C Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      


Grafe dhe Algoritmike numerike 112A Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

 

10:00-10:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla BT (106 C) Leksion null

 


Grafe dhe Algoritmike numerike 304C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al

Analize Matematike 3 Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

10:00-10:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla BT (106 C) Leksion null

Grafe dhe Algoritmike numerike Salla M(300C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al


 

Analize Matematike 3 Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

11:00-11:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla BT (106 C) Leksion null

 

Hyrje ne statistike 343A Leksion llukan.puka@fshn.edu.al                          

Hyrje ne statistike 304C Seminar eralda.dhamo@fshn.edu.al                         

Analize Matematike 3 Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

11:00-11:50

Kulture ekonomike e gjuhesore 2 Salla BT (106 C) Leksion null

 

Hyrje ne statistike 343A Leksion llukan.puka@fshn.edu.al                          

Hyrje ne statistike 112A Seminar klodiana.bani@fshn.edu.al                        

Analize Matematike 3 Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

12:00-12:50

 

 

Hyrje ne statistike 343A Leksion llukan.puka@fshn.edu.al                           

Hyrje ne statistike 304C Seminar eralda.dhamo@fshn.edu.al                         

Grafe dhe Algoritmike numerike 301B Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

 

Hyrje ne statistike 343A Leksion llukan.puka@fshn.edu.al                          

Hyrje ne statistike 112A Seminar klodiana.bani@fshn.edu.al                        

Grafe dhe Algoritmike numerike 301B Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

 

Hyrje ne statistike Lab Laborator gerilda.mano@fshn.edu.al                         

 

Grafe dhe Algoritmike numerike 301B Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

 

Hyrje ne statistike Lab Laborator llukan.puka@fshn.edu.al                          

 

Grafe dhe Algoritmike numerike 301B Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

 

Hyrje ne statistike Lab Laborator llukan.puka@fshn.edu.al                          

 

 

14:00-14:50

 

 

Hyrje ne statistike Lab Laborator gerilda.mano@fshn.edu.al                         

 

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

Grafe dhe Algoritmike numerike 214A Seminar arber.qoshja@fshn.edu.al

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

Grafe dhe Algoritmike numerike 214A Seminar arber.qoshja@fshn.edu.al

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 3

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Njohje me profesionin 202C Seminar aleksandra.janaqi@fshn.edu.al                    

 

 

 

 

8:00-8:50

 

Procese rasti dhe analize te dhenash 210C Seminar markela.muca@fshn.edu.al                         

 

 

 

9:00-9:50

 

Procese rasti dhe analize te dhenash 202C Seminar markela.muca@fshn.edu.al                         

 

 

 

9:00-9:50

Njohje me profesionin 202C Seminar aleksandra.janaqi@fshn.edu.al                    

Procese rasti dhe analize te dhenash 210C Seminar anxhela.gjecka@fshn.edu.al                       

 

 

 

10:00-10:50

Njohje me profesionin Salla M (300 C) Leksion aleksandra.janaqi@fshn.edu.al                    

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion maksi.kutrolli@fshn.edu.al                       

 

 

 

10:00-10:50

Njohje me profesionin Salla M (300 C) Leksion aleksandra.janaqi@fshn.edu.al                    

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion maksi.kutrolli@fshn.edu.al                       

 

 

 

11:00-11:50

 

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion odeta.kromici@fshn.edu.al                         

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim 303B Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

 

11:00-11:50

 

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion odeta.kromici@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al                        

 

 

12:00-12:50

 

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion Hermiona.Kali@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim 303B Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

Informatike 3 314A Seminar odeta.kromici@fshn.edu.al                        

12:00-12:50

 

Informatike 3 Salla BT (106 C) Leksion Hermiona.Kali@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Analize num. matric. dhe Optimizim 314A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Informatike 3 221A Seminar maksi.kutrolli@fshn.edu.al                       

13:00-13:50

Procese rasti dhe analize te dhenash Salla I (200 C) Leksion eralda.dhamo@fshn.edu.al                         

 

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al                         

 

Informatike 3 314A Seminar maksi.kutrolli@fshn.edu.al                       

13:00-13:50

Procese rasti dhe analize te dhenash Salla I (200 C) Leksion eralda.dhamo@fshn.edu.al                         

 

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al                         

Analize num. matric. dhe Optimizim 314A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Informatike 3 221A Seminar Hermiona.Kali@fshn.edu.al                        

14:00-14:50

Procese rasti dhe analize te dhenash Salla I (200 C) Leksion markela.muca@fshn.edu.al                         

 

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al                          

Analize num. matric. dhe Optimizim 214A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Informatike 3 314A Seminar Hermiona.Kali@fshn.edu.al                        

14:00-14:50

Procese rasti dhe analize te dhenash Salla I (200 C) Leksion markela.muca@fshn.edu.al                         

 

Analize num. matric. dhe Optimizim Salla BT (106 C) Leksion fatmir.hoxha@fshn.edu.al                         

Analize num. matric. dhe Optimizim 314A Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

Informatike 3 221A Seminar odeta.kromici@fshn.edu.al                        

15:00-15:50

 

 

Procese rasti dhe analize te dhenash 114A Seminar oriana.zace@fshn.edu.al                           

Analize num. matric. dhe Optimizim 214A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

 

15:00-15:50

 

 

 

Analize num. matric. dhe Optimizim 314A Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al                      

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Comments