Orari i Kimi Industriale e Mjedisore

Viti 1

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

Fizikë, II Lab Laborator iris.tufa@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I 303B Seminar aurel.nuro@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

 

8:00-8:50

 

 

 

Kimi  Organike, I 202C Seminar aurel.nuro@fshn.edu.al

 

9:00-9:50

 

Fizikë, II Lab Laborator iris.tufa@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I 303B Seminar aurel.nuro@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

Fizikë, II 110C Seminar erinda.ndrecka@fshn.edu.al

 

Kimi  Organike, I 202C Seminar aurel.nuro@fshn.edu.al

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

 

 

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

Fizikë, II Lab Laborator iris.tufa@fshn.edu.al

 

 

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

11:00-11:50

 

Gjuhe e huaj 112A Seminar null

 

 

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

11:00-11:50

 

Fizikë, II Lab Laborator iris.tufa@fshn.edu.al

 

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

Kimi Inorganike 101B Leksion arben.memo@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

Gjuhe e huaj 112A Seminar null

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

 

Fizikë, II 101B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

Gjuhe e huaj 304C Seminar null

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

Fizikë, II 101B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

Kimi Inorganike 214A Seminar arjan.korpa@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

 

Fizikë, II 101B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

Gjuhe e huaj 304C Seminar null

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I Lab Laborator bledar.murtaj@fshn.edu.al

Fizikë, II 101B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

 

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

 

Fizikë, II 301B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

14:00-14:50

Matematikë, II 201C Seminar erjola.sila@fshn.edu.al

Kimi Inorganike 214A Seminar arjan.korpa@fshn.edu.al

Kimi  Organike, I 410A Leksion aurel.nuro@fshn.edu.al

 

Fizikë, II 301B Leksion teodor.kote@fshn.edu.al

15:00-15:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

Fizikë, II 114A Seminar teodor.kote@fshn.edu.al

15:00-15:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

16:00-16:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

16:00-16:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

17:00-17:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

17:00-17:50

Matematikë, II Salla M (300 C) Leksion erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

18:00-18:50

Matematikë, II 201C Seminar erjola.sila@fshn.edu.al

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Viti 2

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

 

Materialet plastike. 202C Seminar spiro.drushku@fshn.edu.al

Kimi fizike Lab Laborator adelaida.andoni@fshn.edu.al

Kulture gjuhe 303B Seminar null

8:00-8:50

 

 

Materialet plastike. 202C Seminar spiro.drushku@fshn.edu.al

Kimi fizike Lab Laborator Krenaida.Taraj@fshn.edu.al

Kulture gjuhe 303B Seminar null

9:00-9:50

 

 

Materialet plastike. 202C Seminar spiro.drushku@fshn.edu.al

Kimi fizike Lab Laborator adelaida.andoni@fshn.edu.al

Kulture gjuhe 303B Seminar null

9:00-9:50

 

Kimi analitike II 304C Seminar daut.vezi@fshn.edu.al

Materialet plastike. 202C Seminar spiro.drushku@fshn.edu.al

Kimi fizike Lab Laborator Krenaida.Taraj@fshn.edu.al

Kulture gjuhe 303B Seminar null

10:00-10:50

 

Bazat e industrise kimike 343A Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

 

 

 

10:00-10:50

 

Bazat e industrise kimike 343A Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

 

 

 

11:00-11:50

 

Bazat e industrise kimike 303B Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

 

 

 

11:00-11:50

 

 

 

 

 

12:00-12:50

Procese dhe impiante kimike II. Lab Laborator null

Bazat e industrise kimike 303B Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

Riciklimi i materialeve. 114A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Njehesime ne inxh. kimike. 119A Seminar hasime.manaj@fshn.edu.al

12:00-12:50

Procese dhe impiante kimike II. Lab Laborator null

 

 

Riciklimi i materialeve. 114A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Njehesime ne inxh. kimike. 119A Seminar hasime.manaj@fshn.edu.al

13:00-13:50

Procese dhe impiante kimike II. Lab Laborator null

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

 

Riciklimi i materialeve. 114A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Njehesime ne inxh. kimike. 119A Seminar hasime.manaj@fshn.edu.al

13:00-13:50

Procese dhe impiante kimike II. Lab Laborator null

Bazat e industrise kimike 119A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

Riciklimi i materialeve. 114A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Njehesime ne inxh. kimike. 119A Seminar hasime.manaj@fshn.edu.al

14:00-14:50

Kimi analitike II 214A Seminar daut.vezi@fshn.edu.al

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

Procese dhe impiante kimike II. 301B Leksion petrit.dodbiba@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

Procese dhe impiante kimike II. 321A Seminar petrit.dodbiba@fshn.edu.al

14:00-14:50

Kimi fizike 119A Seminar Krenaida.Taraj@fshn.edu.al

Bazat e industrise kimike 119A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

Bazat e industrise kimike Salla I (200 C) Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

Kimi analitike II 410A Leksion daut.vezi@fshn.edu.al

Procese dhe impiante kimike II. 301B Leksion petrit.dodbiba@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

Bazat e industrise kimike Salla I (200 C) Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

Kimi analitike II 410A Leksion daut.vezi@fshn.edu.al

Kimi analitike II Lab Laborator daut.vezi@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

Procese dhe impiante kimike II. 321A Seminar petrit.dodbiba@fshn.edu.al

16:00-16:50

Bazat e industrise kimike Salla I (200 C) Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

Kimi analitike II 410A Leksion daut.vezi@fshn.edu.al

Trajtimi i ujrave. 114A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

 

16:00-16:50

Bazat e industrise kimike Salla I (200 C) Leksion Dhimiter.Haxhimihali@fshn.edu.

Kimi analitike II 410A Leksion daut.vezi@fshn.edu.al

Trajtimi i ujrave. 114A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi fizike 101B Leksion Ilo.Mele@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

Trajtimi i ujrave. 114A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

Kimi fizike 114A Seminar Krenaida.Taraj@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

Trajtimi i ujrave. 114A Seminar sonila.vito@fshn.edu.al

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Viti 3

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

Laborator i matjeve dhe kontrollit automatik Lab Laborator hasime.manaj@fshn.edu.al

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Projektim dhe ekononomi procesesh II 110C Seminar josefita.marku@fshn.edu.al

 

8:00-8:50

Laborator i matjeve dhe kontrollit automatik Lab Laborator hasime.manaj@fshn.edu.al

 

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

9:00-9:50

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

Laborator i matjeve dhe kontrollit automatik Lab Laborator hasime.manaj@fshn.edu.al

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

 

9:00-9:50

Laborator i matjeve dhe kontrollit automatik Lab Laborator hasime.manaj@fshn.edu.al

 

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

 

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

 

Projektim dhe ekononomi procesesh II 301B Leksion josefita.marku@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

 

Laborator i Analizes Teknike Lab Laborator agim.malja@fshn.edu.al

Laborator i Kimise Industriale II Lab Laborator ismet.beqiraj@fshn.edu.al

Projektim dhe ekononomi procesesh II 301B Leksion josefita.marku@fshn.edu.al

11:00-11:50

 

 

Matematike e Zbatuar 219A Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al

 

Projektim dhe ekononomi procesesh II 301B Leksion josefita.marku@fshn.edu.al

11:00-11:50

 

Projektim dhe ekononomi procesesh II Salla F (108 C) Seminar josefita.marku@fshn.edu.al

 

 

Projektim dhe ekononomi procesesh II 301B Leksion josefita.marku@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

 

 

 

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

12:00-12:50

 

 

 

 

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

13:00-13:50

Edukim Fizik Pa klase Seminar null

 

Matematike e Zbatuar 401B Leksion eglantina.xhaja@fshn.edu.al

 

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

13:00-13:50

 

 

Matematike e Zbatuar 401B Leksion eglantina.xhaja@fshn.edu.al

 

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

Matje dhe kontroll automatik Salla I (200 C) Leksion hasime.manaj@fshn.edu.al

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

14:00-14:50

Edukim Fizik Pa klase Seminar null

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

Matje dhe kontroll automatik Salla I (200 C) Leksion hasime.manaj@fshn.edu.al

Teknologji Kimike Mjedisore Salla I (200 C) Leksion ilirjana.boci@fshn.edu.al

15:00-15:50

Kimi Industriale II 314A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

Matje dhe kontroll automatik Salla I (200 C) Leksion hasime.manaj@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

Matematike e Zbatuar 221A Seminar eglantina.xhaja@fshn.edu.al

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

Matje dhe kontroll automatik Salla I (200 C) Leksion hasime.manaj@fshn.edu.al

 

16:00-16:50

 

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

 

 

16:00-16:50

Kimi Industriale II 219A Seminar agim.malja@fshn.edu.al

Kimi Industriale II 101B Leksion spiro.drushku@fshn.edu.al

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50