Orari i matematikes

Viti 1

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

 

Baze dhe strukture te dhenash 214A Seminar Ardi.Benusi@fshn.edu.al                          

 

Modul i integruar 1 319A Seminar erjola.liftaj@fshn.edu.al                        

8:00-8:50

 

 

Baze dhe strukture te dhenash 214A Seminar Ardi.Benusi@fshn.edu.al                          

 

 

9:00-9:50

 


Baze dhe strukture te dhenash 343A Leksion Ardi.Benusi@fshn.edu.al                          

 

Analize Matematike 2 119A Seminar besiana.hamzallari@fshn.edu.al

9:00-9:50

 

 

Baze dhe strukture te dhenash 343A Leksion Ardi.Benusi@fshn.edu.al                          

 

Modul i integruar 1 319A Seminar erjola.liftaj@fshn.edu.al                        

10:00-10:50

 


Algjeber 2 Salla F (108 C) Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

Analize Matematike 2 119A Seminar besiana.hamzallari@fshn.edu.al

10:00-10:50

 

                  

 

 

Algjeber 2 214A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                           

11:00-11:50

 

 

Algjeber 2 Salla F (108 C) Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

11:00-11:50

 

                 

 

 

Algjeber 2 214A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                          

12:00-12:50

 

 

 

 

 

12:00-12:50

 

 

 

 

 

13:00-13:50

 

 

Analize Matematike 2 343A Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Modul i integruar 1 101B Leksion erjola.liftaj@fshn.edu.al                        

 

13:00-13:50

 

 Analize Matematike 2 110C Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al     

Analize Matematike 2 343A Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Modul i integruar 1 101B Leksion erjola.liftaj@fshn.edu.al                         

 

14:00-14:50

Algjeber 2 401B Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

 

Analize Matematike 2 343A Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

Gjuhe e huaj 1 304C Seminar null

 

14:00-14:50

Algjeber 2 401B Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

 Analize Matematike 2 210C Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al     

Analize Matematike 2 343A Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

 

 

15:00-15:50

Algjeber 2 401B Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjuhe e huaj 1 Salla BT (106 C) Leksion null

 

Gjuhe e huaj 1 304C Seminar null

 

15:00-15:50

Algjeber 2 401B Leksion petraq.petro@fshn.edu.al                         

Gjuhe e huaj 1 Salla BT (106 C) Leksion null

 

 

 

16:00-16:50

 

Gjuhe e huaj 1 Salla BT (106 C) Leksion null

 

 

 

16:00-16:50

 

Gjuhe e huaj 1 Salla BT (106 C) Leksion null

 

Gjuhe e huaj 1 304C Seminar null

 

17:00-17:50

 

Algoritmike dhe teknologji informacioni Salla M (300 C) Leksion elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

Modul i integruar 1 110C Seminar Sulejman.Vezi@fshn.edu.al                        

 

17:00-17:50

 

Algoritmike dhe teknologji informacioni Salla M (300 C) Leksion elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

Gjuhe e huaj 1 304C Seminar null

 

18:00-18:50

 

Algoritmike dhe teknologji informacioni 201C Seminar elona.krastafillaku@fshn.edu.al                   

 

Modul i integruar 1 305C Leksion Sulejman.Vezi@fshn.edu.al                        

 

18:00-18:50

 

 

 

Modul i integruar 1 305C Leksion Sulejman.Vezi@fshn.edu.al                        

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

Algoritmike dhe teknologji informacioni 201C Seminar elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

Modul i integruar 1 110C Seminar Sulejman.Vezi@fshn.edu.al                        

 Viti 2

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

 

Fizike 119A Seminar antoneta.deda@fshn.edu.al                        

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse 214A Seminar klodiana.bani@fshn.edu.al                        

Modul i integruar 2 Salla BT (106 C) Leksion null

8:00-8:50

 

 

 

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse 119A Seminar null

Modul i integruar 2 Salla BT (106 C) Leksion null

9:00-9:50

 

Analize matematike 4 112A Seminar ilir.vardhami@fshn.edu.al                        

Fizike 119A Seminar antoneta.deda@fshn.edu.al                        

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse 214A Seminar null

Modul i integruar 2 210C Seminar null

9:00-9:50

 

Analize matematike 4 303B Seminar Ravena.Goga@fshn.edu.al                          

 

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse 119A Seminar klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

10:00-10:50

 

Analize matematike 4 112A Seminar ilir.vardhami@fshn.edu.al                        

 

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

10:00-10:50

Algjeber 4 219A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                          

Analize matematike 4 303B Seminar Ravena.Goga@fshn.edu.al                          

 

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

Modul i integruar 2 202C Seminar null

11:00-11:50

 

Analize matematike 4 Salla M (300 C) Leksion ilir.vardhami@fshn.edu.al                         

Analize matematike 4 Salla M (300 C) Leksion ilir.vardhami@fshn.edu.al                        

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Salla I (200 C) Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

 

11:00-11:50

Algjeber 4 219A Seminar rigena.sema@fshn.edu.al                          

Analize matematike 4 Salla M (300 C) Leksion ilir.vardhami@fshn.edu.al                        

Analize matematike 4 Salla M (300 C) Leksion ilir.vardhami@fshn.edu.al                         

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Salla I (200 C) Leksion kristaq.gjino@fshn.edu.al                        

 

12:00-12:50

 

 

Fizike 101B Leksion antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

12:00-12:50

 

 

Fizike 101B Leksion antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

13:00-13:50

 

 

Fizike 101B Leksion antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

13:00-13:50

 

 

Fizike 101B Leksion antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

14:00-14:50

Algjeber 4 234A Leksion elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

 

 

14:00-14:50

Algjeber 4 234A Leksion elton.pasku@fshn.edu.al                           

 

Fizike 314A Seminar antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

15:00-15:50

Algjeber 4 234A Leksion elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

 

 

15:00-15:50

Algjeber 4 234A Leksion elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

Fizike 314A Seminar antoneta.deda@fshn.edu.al                        

 

 

16:00-16:50

Algjeber 4 314A Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

Algjeber 4 314A Seminar elton.pasku@fshn.edu.al                          

 

 

 

 

17:00-17:50

Modul i integruar 2 210C Seminar elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

 

 

 

18:00-18:50

Modul i integruar 2 Salla I (200 C) Leksion elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

 

 

 

18:00-18:50

Modul i integruar 2 Salla I (200 C) Leksion elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

 

 

 

19:00-19:50

Modul i integruar 2 210C Seminar elona.krastafillaku@fshn.edu.al                  

 

 

 

 

19:00-19:50

 


 

 

 

 Viti 3

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

 

 

Topologji dhe integrim 114A Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

 

8:00-8:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 119A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

 

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 112A Seminar evgjeni.Xhafaj@fshn.edu.al                       

9:00-9:50

 

 

 

Topologji dhe integrim 114A Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      

 

9:00-9:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 119A Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

 

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 112A Seminar evgjeni.Xhafaj@fshn.edu.al                       

10:00-10:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 401B Leksion xhezair.teliti@fshn.edu.al                       

 

 

 

10:00-10:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 401B Leksion xhezair.teliti@fshn.edu.al                       

 

 

 

11:00-11:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 401B Leksion xhezair.teliti@fshn.edu.al                       

 

 

 

11:00-11:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 401B Leksion xhezair.teliti@fshn.edu.al                       

 

 

 

12:00-12:50

 

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 202C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 110C Seminar evgjeni.Xhafaj@fshn.edu.al                       

 

 

12:00-12:50

 

 

 

Topologji dhe integrim 119A Seminar valentina.shehu@fshn.edu.al                      

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 201C Seminar Amanda.Zeqiri@fshn.edu.al                        

13:00-13:50

Bazat e gjeometrise 304C Seminar kujtim.dule@fshn.edu.al                          

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale 202C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 110C Seminar evgjeni.Xhafaj@fshn.edu.al                       

 

 

13:00-13:50

 

 

 

Topologji dhe integrim 119A Seminar enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 201C Seminar Amanda.Zeqiri@fshn.edu.al                        

14:00-14:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion eva.jani@fshn.edu.al                             

Topologji dhe integrim Salla M (300 C) Leksion enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 202C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

14:00-14:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion eva.jani@fshn.edu.al                             

Topologji dhe integrim Salla M (300 C) Leksion enkeleida.kallushi@fshn.edu.al                   

 

15:00-15:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion eva.jani@fshn.edu.al                             

Topologji dhe integrim Salla M (300 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt 202C Seminar aurora.simoni@fshn.edu.al                        

15:00-15:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                           

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion eva.jani@fshn.edu.al                             

Topologji dhe integrim Salla M (300 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al                      

 

16:00-16:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

 

16:00-16:50

Bazat e gjeometrise 305C Leksion kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

 

17:00-17:50

 

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

 

17:00-17:50

Bazat e gjeometrise Salla F (108 C) Seminar kujtim.dule@fshn.edu.al                          

 

Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Salla I (200 C) Leksion klodiana.bani@fshn.edu.al                        

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Comments