Orari i Teknologji Informacioni dhe komunikimi

Viti 1 Paraleli A

 

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50


Programim e Struktura te Dhenash Salla BT (106 C) Leksion ana.dhembi@fshn.edu.al

 

Sisteme Logjike 210C Seminar ilia.ninka@fshn.edu.al

 

8:00-8:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator ana.dhembi@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash Salla BT (106 C) Leksion ana.dhembi@fshn.edu.al

 


Anglisht 114A Seminar null

9:00-9:50


Programim e Struktura te Dhenash Salla BT (106 C) Leksion ana.dhembi@fshn.edu.al

 

Sisteme Logjike 210C Seminar ilia.ninka@fshn.edu.al

 

9:00-9:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator ana.dhembi@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash Salla BT (106 C) Leksion ana.dhembi@fshn.edu.al

 


Anglisht 114A Seminar null

10:00-10:50

Algjeber Salla I (200 C) Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash 119A Seminar ana.dhembi@fshn.edu.al

Analize n-permasore 201C Seminar artur.stringa@fshn.edu.al


 

10:00-10:50

Algjeber Salla I (200 C) Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 201C Seminar ilia.ninka@fshn.edu.al

 

11:00-11:50

Algjeber Salla I (200 C) Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash 119A Seminar ana.dhembi@fshn.edu.al

Analize n-permasore 201C Seminar artur.stringa@fshn.edu.al


 

11:00-11:50

Algjeber Salla I (200 C) Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 201C Seminar ilia.ninka@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator ana.dhembi@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore Salla M (300 C) Leksion artur.stringa@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla M (300 C) Leksion ilia.ninka@fshn.edu.al

Anglisht 214A Seminar null

12:00-12:50

Algjeber 219A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash 221A Seminar ana.dhembi@fshn.edu.al

Analize n-permasore Salla M (300 C) Leksion artur.stringa@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla M (300 C) Leksion ilia.ninka@fshn.edu.al

 

13:00-13:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator ana.dhembi@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore Salla M (300 C) Leksion artur.stringa@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla M (300 C) Leksion ilia.ninka@fshn.edu.al

Anglisht 214A Seminar null

13:00-13:50

Algjeber 219A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

Programim e Struktura te Dhenash 221A Seminar ana.dhembi@fshn.edu.al

Analize n-permasore Salla M (300 C) Leksion artur.stringa@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla M (300 C) Leksion ilia.ninka@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

 Algjeber 1141A Seminar 

 

 

 

 

14:00-14:50

 

 

Analize n-permasore 201C Seminar artur.stringa@fshn.edu.al

 

 

15:00-15:50

 Algjeber 114A Seminar 

 

 

 

 

15:00-15:50

 

 

Analize n-permasore 201C Seminar artur.stringa@fshn.edu.al

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Viti 1 Paraleli B

 

B1

B2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Programim e Struktura te Dhenash 401B Leksion silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 319A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore 319A Seminar elisabeta.koci@fshn.edu.al                       

 

8:00-8:50

Programim e Struktura te Dhenash 401B Leksion silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

 

Anglisht 202C Seminar null

9:00-9:50

Programim e Struktura te Dhenash 401B Leksion silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 319A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore 319A Seminar elisabeta.koci@fshn.edu.al                       

 

9:00-9:50

Programim e Struktura te Dhenash 401B Leksion silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

 

Anglisht 202C Seminar null

10:00-10:50

Programim e Struktura te Dhenash 214A Seminar silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 301B Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

 

Anglisht 114A Seminar null

10:00-10:50

 

Algjeber 301B Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore 119A Seminar elisabeta.koci@fshn.edu.al                       

 

11:00-11:50

Programim e Struktura te Dhenash 214A Seminar silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 301B Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

 

Anglisht 114A Seminar null

11:00-11:50

 

Algjeber 301B Leksion thanas.xhillari@fshn.edu.al

 

Analize n-permasore 119A Seminar elisabeta.koci@fshn.edu.al                       

 

12:00-12:50

 

 

Analize n-permasore Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla I (200 C) Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Programim e Struktura te Dhenash 214A Seminar silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 219A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

Analize n-permasore Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla I (200 C) Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

13:00-13:50

 

 

Analize n-permasore Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla I (200 C) Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

13:00-13:50

Programim e Struktura te Dhenash 214A Seminar silvana.greca@fshn.edu.al

Algjeber 219A Seminar thanas.xhillari@fshn.edu.al

Analize n-permasore Salla I (200 C) Leksion valentina.shehu@fshn.edu.al

Sisteme Logjike Salla I (200 C) Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 221A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

 

 

 

 

 

15:00-15:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 221A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

 

 

 

 

 

16:00-16:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 221A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

 

 

 

17:00-17:50

Programim e Struktura te Dhenash Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al

 

 

Sisteme Logjike 221A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

Viti 2 Paraleli A

 

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 234A Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

 

 

8:00-8:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 234A Leksion besa.stringa@fshn.edu.al


 

9:00-9:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 234A Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

 

 

9:00-9:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 234A Leksion besa.stringa@fshn.edu.al


 

10:00-10:50

 

 

 

 

 

10:00-10:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 114A Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

 

11:00-11:50

 

 

 

 

 

11:00-11:50

 

 

Sisteme shfrytezimi 114A Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

 

12:00-12:50

Baza te dhenash Salla M Leksion alba.como@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 214A Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

Sisteme shfrytezimi Salla F (108 C) Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 


12:00-12:50

Baza te dhenash Salla M Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

 

 


13:00-13:50

Baza te dhenash 401B Leksion alba.como@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 210C Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

Sisteme shfrytezimi Salla F (108 C) Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 


13:00-13:50

Baza te dhenash 401B Leksion alba.como@fshn.edu.al

 

 

 


14:00-14:50

Baza te dhenash 219A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

 

Programim databazash Lab Laborator /Sisteme multimediale Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al/  ana.ktona@fshn.edu.al

Anglisht 305C Leksion null

14:00-14:50

 

Telekomunikim dhe rrjeta 110C Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

 

Programim databazash Lab Laborator /Sisteme multimediale Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al/  ana.ktona@fshn.edu.al

Anglisht 305C Leksion null

15:00-15:50

Baza te dhenash 214A Seminar alba.como@fshn.edu.al

 

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

Anglisht 305C Leksion null

15:00-15:50

 

Telekomunikim dhe rrjeta 110C Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

Anglisht 305C Leksion null

16:00-16:50

 

Telekomunikim dhe rrjeta 301B Leksion xheni.melo@fshn.edu.al


Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 202C Seminar pandeli.mitre@fshn.edu.al

16:00-16:50

Baza te dhenash 201C Seminar alba.como@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 301B Leksion xheni.melo@fshn.edu.al


Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al


17:00-17:50

 

Telekomunikim dhe rrjeta 301B Leksion xheni.melo@fshn.edu.al


Programim databazash/Sisteme multimediale 219A/319A  Seminar silvana.greca@fshn.edu.al/ ana.ktona@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta Salla I Leksion pandeli.mitre@fshn.edu.al

17:00-17:50

Baza te dhenash 201C Seminar alba.como@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 301B Leksion xheni.melo@fshn.edu.al


Programim databazash/Sisteme multimediale 219A/319A  Seminar silvana.greca@fshn.edu.al/ ana.ktona@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta Salla I Leksion pandeli.mitre@fshn.edu.al

18:00-18:50

 

 


Telekomunikim dhe rrjeta 210C Seminar pandeli.mitre@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta Salla I Leksion pandeli.mitre@fshn.edu.al

18:00-18:50

 


 


Telekomunikim dhe rrjeta Salla I Leksion pandeli.mitre@fshn.edu.al

19:00-19:50

 

 


Telekomunikim dhe rrjeta 210C Seminar pandeli.mitre@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 201C Seminar pandeli.mitre@fshn.edu.al

19:00-19:50

 


 Viti 2 Paraleli B

 

B1

B2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Baza te dhenash 219A Seminar Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

 

 

 

8:00-8:50

 

 

 

 

Telekomunikim dhe rrjeta 110C Seminar null

9:00-9:50

Baza te dhenash 219A Seminar Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

 

 

 

9:00-9:50

 

 

 

 

Telekomunikim dhe rrjeta 110C Seminar null

10:00-10:50

Baza te dhenash 301B Leksion Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

Telekomunikim dhe rrjeta 119A Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

 

Telekomunikim dhe rrjeta Salla F (108 C) Seminar null

10:00-10:50

Baza te dhenash 301B Leksion Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

 

 

 

11:00-11:50

Baza te dhenash 301B Leksion Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

Telekomunikim dhe rrjeta 119A Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

 

Telekomunikim dhe rrjeta Salla F (108 C) Seminar null

11:00-11:50

Baza te dhenash 301B Leksion Xheni.Melo@fshn.edu.al

 

 

 

 

12:00-12:50

 

Sisteme shfrytezimi Salla I (200 C) Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion xheni.melo@fshn.edu.al

Anglisht 301B Leksion null

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion null

12:00-12:50

Baza te dhenash 119A Seminar Xheni.Melo@fshn.edu.al

Sisteme shfrytezimi Salla I (200 C) Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion xheni.melo@fshn.edu.al

Anglisht 301B Leksion null

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion null

13:00-13:50

 

Sisteme shfrytezimi Salla I (200 C) Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion xheni.melo@fshn.edu.al

Anglisht 301B Leksion null

Telekomunikim dhe rrjeta Salla BT (106 C) Leksion null

13:00-13:50

Baza te dhenash 119A Seminar Xheni.Melo@fshn.edu.al

Sisteme shfrytezimi Salla I (200 C) Leksion besa.stringa@fshn.edu.al

Telekomunikim dhe rrjeta 305C Leksion xheni.melo@fshn.edu.al

Anglisht 301B Leksion null

Telekomunikim dhe rrjeta Salla BT (106 C) Leksion null

14:00-14:50

 

Sisteme shfrytezimi 201C Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

Programim databazash Lab Laborator /Sisteme multimediale Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al/  ana.ktona@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

 

 

Telekomunikim dhe rrjeta 110C Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

Programim databazash Lab Laborator /Sisteme multimediale Lab Laborator silvana.greca@fshn.edu.al/  ana.ktona@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

 

Sisteme shfrytezimi 201C Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

 

15:00-15:50

 

 

Telekomunikim dhe rrjeta 210C Seminar xheni.melo@fshn.edu.al

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

 

16:00-16:50

 

 

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

 

16:00-16:50

 

Sisteme shfrytezimi 202C Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 301B/410A Leksion silvana.greca@fshn.edu.al/  Leksion ana.ktona@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

 

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 219A/319A  Seminar silvana.greca@fshn.edu.al/ ana.ktona@fshn.edu.al

 

17:00-17:50

 

Sisteme shfrytezimi 202C Seminar besa.stringa@fshn.edu.al

 

Programim databazash/Sisteme multimediale 219A/319A  Seminar silvana.greca@fshn.edu.al/ ana.ktona@fshn.edu.al

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 
Viti 3
Paraleli A

A1

A2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Inxhinieri Softi Lab Laborator klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

Sisteme interneti 201C Seminar endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 343A Leksion null

 

8:00-8:50

 

 

Aftesi manaxheriale Salla F (108 C) Seminar null

Aftesi manaxheriale 343A Leksion null

 

9:00-9:50

 

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Sisteme interneti 201C Seminar endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 343A Leksion null

 

9:00-9:50

Inxhinieri Softi Lab Laborator klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale Salla F (108 C) Seminar null

Aftesi manaxheriale 343A Leksion null

 

10:00-10:50

Inxhinieri Softi 401B Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Sisteme interneti 101B Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

 

10:00-10:50

Inxhinieri Softi 401B Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Sisteme interneti 101B Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 210C Seminar null

 

11:00-11:50

Inxhinieri Softi 401B Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS 221A Seminar leogena.zhaka@fshn.edu.al

Sisteme interneti 101B Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

 

11:00-11:50

Inxhinieri Softi 401B Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS 221A Seminar leogena.zhaka@fshn.edu.al

Sisteme interneti 101B Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Sisteme interneti Lab Laborator endri.xhina@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Inxhinieri Softi 114A Seminar klesti.hoxha@fshn.edu.al

GIS Lab Laborator leogena.zhaka@fshn.edu.al

Sisteme interneti Lab Laborator endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

Aftesi manaxheriale 234A Leksion null

12:00-12:50

 

GIS Lab Laborator leogena.zhaka@fshn.edu.al

 

 

Aftesi manaxheriale 234A Leksion null

13:00-13:50

 

 

 

 

Aftesi manaxheriale 234A Leksion null

13:00-13:50

Inxhinieri Softi 114A Seminar klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

 

 

Aftesi manaxheriale 234A Leksion null

14:00-14:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

14:00-14:50

 

 

Sisteme interneti 214A Seminar endri.xhina@fshn.edu.al

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

Sisteme interneti 221A Seminar endri.xhina@fshn.edu.al

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 210C Seminar ledia.hajderi@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 210C Seminar ledia.hajderi@fshn.edu.al

17:00-17:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel Lab Laborator ledia.hajderi@fshn.edu.al

17:00-17:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel Lab Laborator ledia.hajderi@fshn.edu.al

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 3
Paraleli B

B1

B2

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

Oret

E hene

E marte

E merkure

E enjte

E premte

8:00-8:50

Sisteme interneti 119A Seminar eriglem.gani@fshn.edu.al

Sisteme interneti Lab Laborator eriglem.gani@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi Salla BT (106 C) Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

8:00-8:50

 

 

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi Salla BT (106 C) Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

9:00-9:50

Sisteme interneti 119A Seminar eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi Salla BT (106 C) Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

9:00-9:50

 

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi Salla BT (106 C) Leksion klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

Sisteme interneti 234A Leksion eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi 114A Seminar klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

10:00-10:50

Sisteme interneti 234A Leksion eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS 234A Leksion endri.xhina@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

 

 

11:00-11:50

Sisteme interneti 234A Leksion eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS 221A Seminar leogena.zhaka@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

 

 

11:00-11:50

Sisteme interneti 234A Leksion eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS 221A Seminar leogena.zhaka@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 305C Leksion null

Inxhinieri Softi 114A Seminar klesti.hoxha@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

12:00-12:50

 

GIS Lab Laborator leogena.zhaka@fshn.edu.al

Aftesi manaxheriale 201C Seminar null

Inxhinieri Softi Lab Laborator klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

12:00-12:50

Sisteme interneti 210C Seminar eriglem.gani@fshn.edu.al

GIS Lab Laborator leogena.zhaka@fshn.edu.al

 

 

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

13:00-13:50

 

 

 

 

 

13:00-13:50

Sisteme interneti 210C Seminar eriglem.gani@fshn.edu.al

 

Aftesi manaxheriale 202C Seminar null

Inxhinieri Softi Lab Laborator klesti.hoxha@fshn.edu.al

 

14:00-14:50

 

 

Aftesi manaxheriale 210C Seminar null

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

14:00-14:50

Sisteme interneti Lab Laborator eriglem.gani@fshn.edu.al

 

 

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

Aftesi manaxheriale Salla F (108 C) Seminar null

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

15:00-15:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 401B Leksion ledia.hajderi@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 210C Seminar ledia.hajderi@fshn.edu.al

16:00-16:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel 210C Seminar ledia.hajderi@fshn.edu.al

17:00-17:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel Lab Laborator ledia.hajderi@fshn.edu.al

17:00-17:50

 

 

 

 

Teknologjite pa tel Lab Laborator ledia.hajderi@fshn.edu.al

18:00-18:50

 

 

 

 

 

18:00-18:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50

 

 

 

 

 

19:00-19:50