Faqja kryesore‎ > ‎

Orari per ditet e shtuna dhe te diela

Sallat e FSHN, per mesimin e diteve te shtuna e te diela

Dita e shtune

Ora

410 A

234A

343A

Salla I

Salla M

8

I1A, Matematike

I2A, Arkitekture

I2C, Multimedia

I3A, Sisteme llogjike

I3B, RRJETA

9

I1A, Matematike

I2A, Arkitekture

I2C, Multimedia

I3A, Sisteme llogjike

I3B, RRJETA

10

I2A, Multimedia

I2A, Algoritmike

I2C, Algoritmike

I3A, RRJETA

I3B, Teori gjuhe

11

I2A, Multimedia

I2A, Algoritmike

I2C, Algoritmike

I3A, RRJETA

I3B, teori gjuhe

12

I1B, Gjuha C

I2B, Algoritmike

I2C, JAVA

I3A, Teori gjuhe

TIK2B, Programim

13

I1B, Gjuha C

I2B, Algoritmike

I2C, JAVA

I3A, teori gjuhe

TIK2B, Programim

14

M2, Gjeometri

I2B, Multimedia

F2, Analize numerike

 

TIK2B, Baza te dhenash

15

M2, Gjeometri

I2B, Multimedia

F2, Analize numerike

 

TIK2B, Baza te dhenash

Dita e Djele

Ora

410 A

243A

343A

Salla I

Salla M

8

TIK1A, Fizike

TIK1B, Baza TI

TIK2A, baza te dhenash

TIK3A, Aftesim Menaxherial

M3, MIED

9

TIK1A, Fizike

TIK1B, Baza TI

TIK2A, baza te dhenash

TIK3A, Aftesim Menaxherial

M3, MIED

10

TIK1A, Bazat e TI

TIK1B, Fizike

TIK2B, Programim

TIK3A, Sisteme interneti

M3, Teori numrash

11

TIK1A, Bazat e TI

TIK1B, Fizike

TIK2B, Programim

TIK3A, Sisteme interneti

M3,Teori Numrash

12

TIK1B, F1 Matematike

TIK1A, Strukture te dhenash

TIK2A, Grafe

M2, Algjeber

M3, Analizae num

13

TIK1B,F1  Matematike

TIK1A, Strukture te dhenash

TIK2A, Grafe

M2, Algjeber

M3,Teori Numrash

Dita e shtune, Fakulteti i Infermierise, Godina QSUT dhe salla e maternitetit

    Ora

Salla 1, kati i tretë

Salla 2, Kati tretë

Salla 1, kati  katërt

Salla 2, Kati katërt

Salla e maternitetit

8

K2P, Kimi fizike

IMI 1, Informatike

B3, Ekologji

F3, Fizike

F2, Probabilitet

9

K2P, Kimi fizike

IMI 1, Informatike

B3, Ekologji

F3, Fizike

F2, Ek Diferenciale

10

K2P, Kimi organike

IMI 1, Informatike

B3, Fiz. Bimoe

F3, Fizike kuantike

F2. Ek Diferenciale

11

K2P, Kimi organike

IMI3, Njohuri kompjuterike

B3, Fiz. Shtazore

F3, Fizike kuantike

F2. Fizike

12

F1, Algjeber

K3U, Inxh. Kimike

B3, Bioteknologji

F3, Fizike mjedisi

F2. Fizike

13

F1, Algjeber

K3U, Inxh. Kimike

B3, Teori evolucioni

 

M2, Fizike

14

 

K3P, Analize Organike

B3, Teori evolucioni

 

K2I, Kimi organike

15

 

K3P, Analize organike

B3, Mikrobiologji

 

K2I, Kimi organikeComments