Faqja kryesore‎ > ‎

Paraqitja e projekt-propozimeve shkencore ne kuader te buxhetit te FSHN per vitin 2013

                                                                                                            

NJOFTIM

 

Mbështetur në pikën 1 të Udhëzimit nr. 02, datë 27.05.2013 

Për procedurat e administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për shkencën në FSHN” 

çdo punonjës akademik i FSHN të paraqesë projekt-propozimin shkencor,

në kuadër të buxhetit shkencor të FSHN për vitin 2013.


Per informacione te metjshme ju lutemi kontrolloni profilin tuaj: http://education.fshn.edu.al/staff