Faqja kryesore‎ > ‎

Percjellje informacioni mbi Magna Charta Universitatum

Dijeni dhe informacion se ne vijim te Vendimit te Senatit Akademik te UT-se nr. 23, date 26.06.2019, "Per miratimin e anetaresimit te Universitetit te Tiranes ne Magna Charta" dhe te vizites se Rektorit te UT-se ne McMaster University, Hamilton, Kanada, Universiteti i Tiranes eshte pjese e Observatory Magna Charta Universitatum.

Per informacion mbi Observatory Magna Charta Universitatum referojuni linkut: