Faqja kryesore‎ > ‎

Percjellje informacioni per Thirrjet e Granteve STARS

Universiteti i Padovas ne Itali ka informuar mbi hapjen e edicionit te trete te thirrjes STARS 2021.

Thirrjet e granteve STARS synojne financimin e projekteve individuale dy vjecare te kerkimit. Kandidatet mund te paraqesin projekt-propozimet e tyre ne nje nga 27 fushat e kerkimit shkencor te grupuara ne tre makro-fusha kerkimore te Shkencave Fizike dhe Inxhinierike, Shkencat Sociale dhe Shkencat Humane.

Thirrja eshte e hapur per kerkuesit e cdo moshe dhe kombesie, te cilet deshirojne te ndjekin kerkime prane nje prej 32 Departementeve te Universitetit te Padoves, dhe te jene ne gjendje te demonstrojne natyren inovative, ambicien dhe realizueshmerine e huluntimit te propozuar prej tyre.

Buxheti maksimal i projekteve STARS per dy vite nuk duhet te kaloje shumen 80.000 Euro. 

Thirrja do te hapet ne daten 11 Janar, 2020 dhe do te mbyllet ne 12 Prill 2021

Kandidatet duhet qe paraprakisht te regjistrohen ne platformen e aplikimit. Projekt-propozimi individual duhet te plotesohet dhe dergohet duke ndjekur proceduren online permes linkut: https://pica.cineca.it/unipd/

Paketa e aplikimit eshte e aksesueshme ne: