Faqja kryesore‎ > ‎

Portali Universitar i Studentit

N
ë kuad
ër t
ë atashimit n
ë sistemin informatik t
ë Univesitetit t
ë Tiran
ës t
ë gjith
ë student
ët e Fakultetit t
ë Shkencave t
ë Natyr
ës duhet t
ë aksesojn
ë profilin e tyre personal n
ë 
portalin universitar t
ë studentit.

Ju mund të aksesoni portalin e studentit duke klikuar : KETU

Kur t'ju hapet faqja e portalit ju duhet të vendosni ID-në tuaj personale si dhe passwordin 

                                                                        

Për të vendosur ID dhe passwordin tuaj, ju duhet të klikoni mbi tastat virtualë dhe më pas të klikoni mbi butonin OK

Pasi të jeni loguar sistemi do t'ju kërkojë të plotësoni të dhënat tuaja. Ju lutemi ti plotësoni ato me kujdes pasi vetëm pasi ti plotësoni të gjitha fushat me saktësi mund të aksesoni modulet e portalit të studentit.
 

                         FILLIMISHT

1- Ngarkoni një imazh tuajin dike klikuar mbi imazhin "Dergo"
2- Plotësoni në mënyrë të saktë fushat ku kërkohen gjeneralitetet tuaj
3- Më pas plotësoni seksionin "Vendlindje/Vendbanim"
4- Ju mund të ndryshoni passwordin tuaj tek seksioni Fjalëkalimi

Kujdes : Për të bërë ndryshimin e të dhënave, aktivizoni fushat duke
klikuar butonin përbri secilës. Klikoni butonin save për të ruajtur
ndryshimet.

Për të bërë ndryshime të Emrit, Atësisë apo Mbiemrit duhet të paraqiteni pranë Sekretarisë Mësimore me mjetin e identifikimit dhe një kërkesë me shkrim


Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat e kërkuara ju mund të aksesoni të gjitha modulet e portalit të studentit prej nga ku mund të kontrolloni notat tuaja, të regjistroheni për provime, të shikoni detyrimet si dhe të kryeni ankimime.


Për tu prezantuar me më shumë detaje për secilin prej moduleve ju lutem klikoni : KETU 

Shënim 1 : Regjistrimet për provime në modulin e portalit të studentit fillon nga data 26.01.2017 deri më 15.02.2017
Shënim 2 : Nqs edhe në fund të procedurës do të keni probleme me hapjen e profilit tuaj ju lutem na kontaktoni në adresës e-mail : support@fshn.edu.al