Qendra Kerkimore e Flores dhe Faunes

  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-dhe-konferenca/qendra-kerkimore-e-flores-dhe-faunes/publikime-dhe-konferenca-2018 https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-dhe-konferenca/qendra-kerkimore-e-flores-dhe-faunes/publikime-dhe-konferenca-2019