Faqja kryesore‎ > ‎

Publikime Shkencore

Buletini i Shkencave të Natyrës (Numër special )

  http://37.139.119.36:81/publikime_shkencore/BSHN-HISTORIKU-PDF/BSHNPasqyraContent.htm   http://37.139.119.36:81/publikime_shkencore/BSHN-HISTORIKU-PDF/BSHNPasqyraContent.htm


BOVILLA STUDIM LIMNOLOGJIK

   http://37.139.119.36:81/publikime_shkencore/ALB-BOVILLA(Albania)-WEB-PDF/000-0BOVILLA(Albania)-Pasqyra-Content.htm

Between the Land and the Sea 
University of Tirana 
2013 
 - Ecoguide to discover the transitional waters  
of Albania

http://37.139.119.36:81/publikime_shkencore/ALB-LAG-WEB-PDF/000-Albanian-Lagoons-Content.htm

GJENDJA MJEDISORE E DISA LUMENJVE  
TË ULTËSIRËS ADRIATIKE SHQIPTARE 
 - 
ENVIRONMENTAL STATE OF SOME RIVERS  
OF ALBANIAN ADRIATIC LOWLAND 

http://37.139.119.36:81/publikime_shkencore/ALB-RIVERS-WEB-PDF/000a-ALBRIVERS-Pasqyra-Content.htm


The Vjosa in Albania – a riverine ecosystem of European significance. Acta ZooBot Austria, 155/1 

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2NTMxOThiMTc5YzY2ZTQ0

Simpoziumin Ndërkombëtar për Lumenjtë e Egër - ISWR 2019
http://www.fshn.edu.al/home/ISWR-2019