Faqja kryesore‎ > ‎

Pyetesor per vleresimin e mesimdhenies online ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, UT, semestri i II, viti akademik 2019-2020

Studentë të nderuar,

Lutemi për plotësimin e pyetësorit për vlerësimin e mësimdhënies, mësim që u zhvillua elektronikisht (online) këtë semestër, për shkak të mbylljes së institucioneve të edukimit në vend prej gjendjes së fatkeqësisë natyrore shkaktuar nga pandemia e Covid-19, pa hezituar dhe në mënyrë sa më të sinqertë.

Qëllimi i pyetësorit është përmirësimi i cilësisë së procesit mësimor. Në këtë kuadër, Ju, si baza kryesore e procesit mësimor, duke u bërë pjesë e pyetësorit, jepni kontribut të drejtëpërdrejtë në evidentimin dhe adresimin e problematikave, për të përmirësuar me tej sistemin mësimor.

Pyetësori do të administrohet duke ruajtur plotësisht anonimatin dhe rezultatet e tij do të publikohen pas përmbylljes së sezonit të provimeve, për të evituar çdo ndikim të mundshëm në vlerësimin përfundimtar tuajin.

Koha totale që nevoitet për plotësimin e pyetësorit është 2-5 minuta.

Ju faleminderit!

Per te plotesuar pyetesorin kliko: KETU