Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per sesionin e paradiplomimit, viti akademik 2018-2019

Bazuar në Nenin 52 dhe 54 të Rregullores së UT-ës, Studenti i vitit të fundit, që në përfundim të provimeve të vitit rezulton me 30 kredite të pashlyera, ka të drejtë t’i likujdojë ato në paradiplomim. 

Datat e provimeve për sesionin e paradiplomimit për studentët e Ciklit I, Viti i 3 dhe Cikli II, Master Profesional do të jenë nga data 24 Shtator - 27 Shtator 2019

Regjistrimet do te kryhen ne datat 18, 19, 20, 21 dhe 22 Shtator.

*Shënim: Për tu regjistruar, fillimisht duhet të logoheni në gmail me email-in e fakultetit i cili është: emer.mbiemer@fshnstudent.info. Duhet të siguroheni që të keni të hapur vetëm këtë adresë në pajisjen (Mobile, PC, Laptop, Tablet, etj) me të cilën do të bëni regjistrimin. Pasi siguroheni qe jeni të loguar vetëm me email-in e fakultetit, mund plotësoni formën e regjistrimit. Per probleme me password-in kontaktoni: support@fshn.edu.al