Faqja kryesore‎ > ‎

REGJISTRIMET NE PROVIME NE SESIONIN E VERES 2013-2014

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Në mbështetje të nenit 53 te Rregullores së Universitetit të Tiranës dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit  të  Fakultetit Nr.15datë 04.10.2013 " Për miratimin e strukturës për vitin akademik 2013-2014 do të zhvillohen sesionet e provimeve të sesionit të verës për Ciklin e parë dhe Ciklin e dytë të studimeve , sistemi me 
kohë të plotë dhe kohë të pjesshme Sesionet e regjistrimeve në provime në sesionin e verës 2013-2014 vijojne si më poshtë :