Faqja kryesore‎ > ‎

Rregjistrimi ne provime, Janar 2013

Shtuhet afati per pagesen e tarifes se shkollimit deri me : 10 janar 2013 
 
 
Rregjistrimi ne provimet e sezonit te shkurtit 2013 do te behet online  nga data 7 janar 2013 deri 17 janar 2013. 
Ne kete rregjistrim provimesh, do te lejohen vetem studentet qe kane shlyer deryrimet financiare.

Per te kontrolluar gjendjen tuaj financiare ju lutemi shikoni profilin tuaj te studentit:


Faleminderit per bashkepunimin,


Fakulteti i Shkencave Natyrore

Universiteti i Tiranes

Comments