Faqja kryesore‎ > ‎

Untitled

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE, Viti II 

Datat e provimeve për sesionin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, viti II-të, do të jenë nga 10 Qershor - 14 Qershor 2019

Regjistrimi për studentët e Vitit të Dytë për sesionin e paradiplomimit do të kryhet online nga data 22 Maj deri më 2 Qershor 

Shënim 1: Bazuar në Nenin 52 dhe 54 të Rregullores së UT-ës, 

Studenti i vitit të fundit, që në përfundim të provimeve të vitit rezulton me 30 kredite të pashlyera, ka të drejtë t’i likujdojë ato në paradiplomim. 

Shenim 2:  Studenti i vitit të fundit, ka të drejtë të rishikojë deri në 4 lëndë përfshirë këtu edhe lëndë nga vitet paraardhëse. 

Për rishikim note, studenti provohet vetëm njëherë dhe vetëm në sezonin e riprovimeve (të paradiplomimit) duke mbetur në fuqi nota me të cilën studenti vlerësohet në fund. 

Shënim 3: Studentët të cilët nuk kanë kryer pagesës e tarifës së shkollimit nuk do të lejohen të futen në provime.