Faqja kryesore‎ > ‎

SESIONI I PROVIMEVE DIMER VITI AKADEMIK 2015-2016 CIKLI II VITI I DHE VITI II

Njoftohen të gjithë studentët e 
Fakultetit të Shkencave të Natyrës
 Cikli i Dytë Viti i Parë dhe studentët e Ciklit të Dyt
ë Viti i Dyt
ë q
ë kan
ë l
ënd
ë t
ë mbartura nga viti i par
ë
  se :
Është shpallur orari i sezonit t
ë Dimrit 

Oraret e provimeve 

Departamenti i Kimise

  

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar