Faqja kryesore‎ > ‎

SESIONI I PROVIMEVE DIMER VITI AKADEMIK 2015-2016

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit t
ë Dimrit 
p
ë
r student
ë
t e C
iklit t
ë
 Parë  dhe studentët e Ciklit të Dytë

Oraret e provimeve 

  

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar