Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të diplomimit të muajit prill po ju informojmë se për: 

                                                   CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE  

 I. Regjistrimi për Provimin e formimit  për studentët e Ciklit të Parë ,të cilët kanë shlyer të gjitha provimet sipas planit mësimor, do të bëhet pranë sekretarive të departamenteve 

     në datat 13,16 dhe 17 Prill 2018

II. Provimi i formimit për studentët e Ciklit të Parë, do të bëhet në datën 23 Prill 2018.

SHENIM : Nuk do lejohen të futen në provim të gjithë studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet financiare.

                                               
                                                 CIKLIN  E DYTE TE STUDIMEVE  

 I. Regjistrimi për Mbrojtjen e Diplomës  për studentët e Ciklit të Dytë ,të cilët kanë shlyer të gjitha provimet sipas planit mësimor , do të bëhet pranë sekretarive të departamenteve në       
    datat 13,16 dhe 17 Prill 2018

II.  Mbrojtja e Diplomës  për studentët e Ciklit të Dytë, do të bëhet në datën 23 Prill 2018.

SHENIM : Nuk do lejohen të futen në mbrojtjen e diplomës të gjithë studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet financiare.