Faqja kryesore‎ > ‎

Sezoni i paradiplomimit Cikli i Parë, Viti III

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit të paradiplomimit p
ë
r student
ë
t e C
iklit t
ë Par
ë Viti III

Oraret e provimeve 

Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Departamenti i Kimise Industriale

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Comments