Faqja kryesore‎ > ‎

SEZONI I QERSHORIT VITI AKADEMIK 2014-2015

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit të qershorit p
ë
r student
ë
t e C
iklit t
ë
 Parë viti I,II,III

Oraret e provimeve 

  

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar