Bachelor ne Kimi Industriale dhe Mjedisore

Emer

Mbiemer

Lenda

Dega

Viti Lendes

Viti Studentit

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/3/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/3/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Teodor

Kota

Fizikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

6/30/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Teodor

Kota

Fizikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

6/30/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Teodor

Kota

Fizikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

6/30/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Teodor

Kota

Fizikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/1/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Teodor

Kota

Fizikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/1/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Teodor

Kota

Fizikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/1/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Patrisia

Tamburi

Informatike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Alketa

Lame

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/2/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Alketa

Lame

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/2/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Alketa

Lame

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/2/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Eriola

Sila

Matematikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Eriola

Sila

Matematikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Eriola

Sila

Matematikë I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Eriola

Sila

Matematikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

101C

 

Eriola

Sila

Matematikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A2

7/4/2014

10:30 - 12:30

101C

 

Eriola

Sila

Matematikë II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

Perserites

7/4/2014

10:30 - 12:30

101C

 

Lefter

Pano

Vizatim teknik

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

1

3

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Dhimitër

Haxhimihali

Bazat e industrise kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

6/30/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Dhimitër

Haxhimihali

Bazat e industrise kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A2

6/30/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Dhimitër

Haxhimihali

Bazat e industrise kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

6/30/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Daut

Vezi

Kimi analitike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/1/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Daut

Vezi

Kimi analitike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A2

7/1/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Daut

Vezi

Kimi analitike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/1/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Daut

Vezi

Kimi analitike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Daut

Vezi

Kimi analitike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A2

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Daut

Vezi

Kimi analitike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Ilo

Mele

Kimi fizike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Ilo

Mele

Kimi fizike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Dritan

Topi

Kimi organike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Dritan

Topi

Kimi organike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A2

7/4/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Dritan

Topi

Kimi organike II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/4/2014

15:30 - 17:30

308C

 

 Adelina

Cerpja

Kulture gjuhe

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/1/2014

18:00 - 20:00

106C

 

 Adelina

Cerpja

Kulture gjuhe

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/1/2014

18:00 - 20:00

106C

 

Spiro

Drushku

Materialet plastike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Hasime

Manaj

Njehsime ne inxh.Kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

201A

 

Hasime

Manaj

Procese dhe impiante kimike I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A2

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Agim

Malja

Riciklimi i materialeve

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

118A

 

Sonila

Vito

Trajtimi i ujerave

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

A1

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Sonila

Vito

Trajtimi i ujerave

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

2

3

Perserites

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Alpin

Galo

Edukim fizik

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/4/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Adelaida

Andoni

Inxhinieri Reaks. kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

7/2/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Dhurata

Premti

Inxhinieri Reaks. kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

6/30/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Dhurata

Premti

Inxhinieri Reaks. kimike

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

6/30/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Agim

Malja

Karburantet alternative

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/3/2014

18:00 - 20:00

302A

 

Roland

Pinguli

Kimi industriale I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/1/2014

13:00 - 15:00

401B

 

Roland

Pinguli

Kimi industriale I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/1/2014

13:00 - 15:00

401B

 

Roland

Pinguli

Kimi industriale I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

7/1/2014

13:00 - 15:00

401B

 

Spiro

Drushku

Kimi industriale II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/2/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Spiro

Drushku

Kimi industriale II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/2/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Dashamira

Gjerasi

Kontroll i cilesise se produkteve

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Dashamira

Gjerasi

Kontroll i cilesise se produkteve

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/2/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Spiro

Drushku

Lenda e djegshme dhe energjia

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/3/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Spiro

Drushku

Lenda e djegshme dhe energjia

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/3/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Spiro

Drushku

Lenda e djegshme dhe energjia

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/3/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Eglantina

Kalluçi

Matematike e zbatuar

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/4/2014

18:00 - 20:00

201A

 

Eglantina

Kalluçi

Matematike e zbatuar

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/4/2014

18:00 - 20:00

201A

 

Eglantina

Kalluçi

Matematike e zbatuar

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

7/4/2014

18:00 - 20:00

201A

 

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

6/30/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

6/30/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

6/30/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Ismet

Beqiraj

Ndotja e ajrit dhe efektet globale

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/1/2014

15:30 - 17:30

115C

 

Ismet

Beqiraj

Ndotja e ajrit dhe efektet globale

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/1/2014

15:30 - 17:30

115C

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces I

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

7/2/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

7/3/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

7/3/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

7/3/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Ilirjana

Boci

Teknologji kimike mjedisore

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A1

6/30/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Ilirjana

Boci

Teknologji kimike mjedisore

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

A2

6/30/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Ilirjana

Boci

Teknologji kimike mjedisore

Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"

3

3

Perserites

6/30/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:27 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:27 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:27 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:28 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:28 AM
Comments