Bachelor ne Matematike

Emer

Mbiemer

Lenda

Dega

Viti Lendes

Viti Studentit

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Thanas

Xhillari

Algjebër (1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A2

6/30/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Thanas

Xhillari

Algjebër (1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

6/30/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Thanas

Xhillari

Algjebër (1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A1

6/30/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

7/2/2014

15:30 - 17:30

301A

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike( 1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A1

7/1/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike( 1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A2

7/1/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike( 1,2)

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

7/1/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Silvana

Greca

Bazë dhe strukturë të dhënash

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

7/2/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Kujtim

Dule

Gjeometri 1

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A2

7/2/2014

08:00 - 10:00

216A

 

Kujtim

Dule

Gjeometri 1

Bachelor në "Matematikë"

1

3

A1

7/2/2014

08:00 - 10:00

216A

 

Kujtim

Dule

Gjeometri 1

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

7/2/2014

08:00 - 10:00

216A

 

Ervin

Balla

Gjuhë e huaj 1

Bachelor në "Matematikë"

1

3

Perserites

7/1/2014

18:00 - 20:00

106C

 

Rigena

Sema

Algjebër 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Rigena

Sema

Algjebër 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Rigena

Sema

Algjebër 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Elton

Pasku

Algjebër 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

306C

105C

Elton

Pasku

Algjebër 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

7/4/2014

10:30 - 12:30

306C

105C

Elton

Pasku

Algjebër 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/4/2014

10:30 - 12:30

306C

105C

Ilir

Vardhami

Analizë  Matematike 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

6/30/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Ilir

Vardhami

Analizë  Matematike 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

6/30/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Ilir

Vardhami

Analizë  Matematike 3

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

6/30/2014

08:00 - 10:00

101A

 

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

7/1/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/1/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/1/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Antoneta

Deda

Fizikë

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/2/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Antoneta

Deda

Fizikë

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

7/2/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Antoneta

Deda

Fizikë

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/2/2014

10:30 - 12:30

101A

 

Eriola

Sila

Gjeometri 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

7/3/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Eriola

Sila

Gjeometri 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Eriola

Sila

Gjeometri 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/3/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

101A

 

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

101A

 

Aurora

Simoni

Modul i integruar 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

Perserites

6/30/2014

18:00 - 20:00

301A

 

Aurora

Simoni

Modul i integruar 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A1

6/30/2014

18:00 - 20:00

301A

 

Aurora

Simoni

Modul i integruar 2

Bachelor në "Matematikë"

2

3

A2

6/30/2014

18:00 - 20:00

301A

 

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

6/30/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

6/30/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

6/30/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

7/1/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

7/1/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

7/1/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Besiana

Çobani

Metoda Integruese të ekuacioneve diferenciale dhe analizë numerike

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

7/2/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Besiana

Çobani

Metoda Integruese të ekuacioneve diferenciale dhe analizë numerike

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

7/2/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Besiana

Çobani

Metoda Integruese të ekuacioneve diferenciale dhe analizë numerike

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

7/2/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Eralda

Gjika

Modul i integruar 3

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

7/3/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Eralda

Gjika

Modul i integruar 3

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

7/3/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Eralda

Gjika

Modul i integruar 3

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

7/3/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Klodiana

Bani

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

202A

 

Klodiana

Bani

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

7/4/2014

15:30 - 17:30

202A

 

Klodiana

Bani

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

7/4/2014

15:30 - 17:30

202A

 

Artur

Baxhaku

Teoria e numrave

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

6/30/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Artur

Baxhaku

Teoria e numrave

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

6/30/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Artur

Baxhaku

Teoria e numrave

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

6/30/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A1

7/1/2014

15:30 - 17:30

204C

 

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

Bachelor në "Matematikë"

3

3

A2

7/1/2014

15:30 - 17:30

204C

 

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

Bachelor në "Matematikë"

3

3

Perserites

7/1/2014

15:30 - 17:30

204C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:39 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:31 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:31 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 25, 2015, 2:40 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:33 AM
Ĉ
Endri Zjarri,
Jan 24, 2015, 2:32 AM
Comments