Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Emer

Mbiemer

Lenda

Dega

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa2

Thanas

Xhillari

Algjebër

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A3

6/30/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Thanas

Xhillari

Algjebër

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A1

6/30/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Thanas

Xhillari

Algjebër

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A2

6/30/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Thanas

Xhillari

Algjebër

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

Perserites

6/30/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Artur

Stringa

Analizë Matematike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A1

7/1/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Artur

Stringa

Analizë Matematike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A2

7/1/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Artur

Stringa

Analizë Matematike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

Perserites

7/1/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Artur

Stringa

Analizë Matematike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A3

7/4/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A1

7/2/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A2

7/2/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Valentina

Shehu

Analizë n-përmasore

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A3

7/2/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

Perserites

7/2/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Theodhor

Karaja

Fizikë

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A2

7/3/2014

18:00 - 20:00

302A

 

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A3

7/3/2014

10:30 - 12:30

118A

 

Ana

Dhëmbi

Programim e Struktura të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A1

6/30/2014

18:00 - 20:00

301A

 

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

A3

7/1/2014

18:00 - 20:00

106C

 

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

1

3

Perserites

7/1/2014

18:00 - 20:00

106C

 

Ilia

Ninka

Baza të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Ilia

Ninka

Baza të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Ilia

Ninka

Baza të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/3/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Ilia

Ninka

Baza të dhënash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Bora

Bimbari

Grafe dhe algoritme

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Bora

Bimbari

Grafe dhe algoritme

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

7/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Bora

Bimbari

Grafe dhe algoritme

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Bora

Bimbari

Grafe dhe algoritme

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

7/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Silvana

Greca

Programim databazash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/2/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Silvana

Greca

Programim databazash

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

7/2/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Olti

Qirici

Programim i Orientuar Objekt

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1

6/30/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Olti

Qirici

Programim i Orientuar Objekt

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

6/30/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Olti

Qirici

Programim i Orientuar Objekt

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

6/30/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Olti

Qirici

Programim i Orientuar Objekt

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

6/30/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1

7/1/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

7/1/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/1/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

7/1/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1

7/2/2014

10:30 - 12:30

118A

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

7/2/2014

10:30 - 12:30

118A

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/2/2014

10:30 - 12:30

118A

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

Perserites

7/2/2014

10:30 - 12:30

118A

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A1+Perserites

7/3/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A2

7/3/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

2

3

A3

7/2/2014

15:30 - 17:30

301A

 

Endrit

Xhina

Administrimi dhe siguri sistemesh

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

306C

115C

Endrit

Xhina

Administrimi dhe siguri sistemesh

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

7/4/2014

13:00 - 15:00

306C

115C

Endrit

Xhina

Administrimi dhe siguri sistemesh

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

306C

115C

Julian

Fejzaj

Administrimi dhe siguri sistemesh

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

6/30/2014

10:30 - 12:30

202A

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

7/1/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

7/1/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

7/1/2014

13:00 - 15:00

204C

 

Leogena

Zhaka

GIS

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

7/2/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Leogena

Zhaka

GIS

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

7/2/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

7/3/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

7/3/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

7/3/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

7/3/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

7/4/2014

18:00 - 20:00

KlasaD1

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

7/4/2014

18:00 - 20:00

KlasaD1

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

7/4/2014

18:00 - 20:00

KlasaD1

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

7/4/2014

18:00 - 20:00

KlasaD1

 

Endrit

Xhina

Teknologji dotNet

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

6/30/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Endrit

Xhina

Teknologji dotNet

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

6/30/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Endrit

Xhina

Teknologji dotNet

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

6/30/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Endrit

Xhina

Teknologji dotNet

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

6/30/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A1

7/1/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A2

7/1/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

A3

7/1/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"

3

3

Perserites

7/1/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Comments