Orari i sesionit te dimrit Perserites dhe te Mbartur 2015

Orari i sesionit të dimrit cikli I dhe cikli i II për studentt perserites dhe te mbartur per vitin akademik 2014-2015

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit të dimirit per studentet perserites dhe te mbartur
cikli i parë viti I,II,III
 
 dhe cikli i dytë viti II

Oraret e provimeve 

  
  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar