Faqja kryesore‎ > ‎Untitled‎ > ‎

SPORT DHE SHKENCE

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Departamentin e Edukimit Fizik , 

Universiteti i Tiranës, organizoi në datën  (17 prill 2015) në pallatin e sportit “Asllan  Rusi” aktivitetin sportiv 

‘Sport dhe Shkencë” në sportet basketboll (djem) , volejboll (vajza) dhe minifutboll (djem). 


Në  hapjen e aktivitetit   fjala  përshëndetëse  u   mbajt  nga  Dekani i  Fakulteit  të  Shkencave  të   Natyrës 

Prof.Dr. Mynyr Koni , Rektori i Universitetit të Tiranës Prof.Dr. Dhori Kule si dhe nga Zëvëndësministër i

Arsimit dhe Sportit zoti Rauf Dimraj .  N
ë aktivitetin sportiv nderoi  gjithashtu  me  pjesmarrjen  e  tij edhe

 Zëvëndësministër i Arsimit dhe Sportit zoti Arbjan Mazniku .


Skuadrat  pjesëmarrëse   në   këtë   aktivitet  ishin  nga   grupet  e  studentëve   të  Ciklit të  Parë të Studimit 

të të gjitha  programeve që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës . Gjatë  kësaj  dite u  zhvilluan paralelisht 

të tre sportet , futboll , basketboll dhe volejboll , midis 10 programeve të studimit të Ciklit të Parë 

(Bachelor në: Biologji; Kimi; Kimi Industriale; Kimi Ushqimore; Bioteknologji; Fizikë;      Matematikë; Informatikë; Teknologji Informacioni dhe Komunikimi; Inxhinieri Matematike dhe Informatike).

 

Në fund të aktivitetit u ndan çmimet për vendet e para:

 

·         Në lojën e volejbollit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe  


          Informatike.

 

·         Në lojën e basketbollit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Informatikë.

 

·         Në lojën e e minifutbllit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Kimi Industriale.

 

 Studentët dhe grupet fituese u pajisën me çertifikata.

 


Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 300 studentë të ndarë në skuadra me nga 10 studentë (3 skuadra për secilin sport). Të pranishëm ishin rreth 1500 studentë të të gjithë departamenteve, FSHN, UT, si dhe stafi organizues i Departamentit të Edukimit Fizik, UT.  

 


 


Comments