Faqja kryesore‎ > ‎

STRUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2015-2016

              
              
             STUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2015-2016
                                   SEMESTRI I
PERIUDHA KOHORE CIKLI  STUDIMIT AKTIVITETI MESIMOR
12/10/2015-05/02/2016 Cikli I&II (viti II) MESIM
09/11/2015-26/02/2016 Cikli II (viti I) MESIM
21/12/2015-03/01/2016 Cikli I&II PUSHIME DIMERORE
08/02/2016-26/02/2016 Cikli I&II (viti II) SESIONI I PROVIMEVE DIMER
29/02/2016-16/03/2016 Cikli II (viti I) SESIONI I PROVIMEVE DIMER
18/03/2016 Cikli I dhe Cikli II PROVIMI I DIPLOMES
                                  SEMESTRI II
PERIUDHA KOHORE CIKLI  STUDIMIT AKTIVITETI MESIMOR
29/02/2016-14/06/2016 Cikli I (Viti I & II) MESIM
29/02/2016-7/06/2016 Cikli I (Viti III) MESIM
17/03/2016-24/06/2016 Cikli II (viti I) MESIM
29/02/2016-03/06/2016 Cikli II (Viti II) TEZA E DIPLOMES
08/06/2016-24/06/2016 Cikli I (Viti III) SESIONI I PROVIMEVE VERE
15/06/2016-08/07/2016 Cikli I (Viti I & II); SESIONI I PROVIMEVE VERE
27/06/2016-20/07/2016 Cikli II (viti I) SESIONI I PROVIMEVE VERE
06/06/2016-10/06/2016 Cikli II SESIONI I PARADIPLOMIMIT
04/7/2016-08/7/2016 Cikli I SESIONI I PARADIPLOMIMIT
14/07/2016 Cikli I PROVIMI DIPLOMES
07/7/2016-13/7/2016 Cikli II PROVIMI DIPLOMES
                                  SESIONI I RIPROVIMEVE (SHTATOR)
PERIUDHA KOHORE CIKLI  STUDIMIT AKTIVITETI MESIMOR
05/09/2016-16/09/2016 Cikli I&II SESIONI I RIPROVIMEVE (VJESHTE)
11/10/2016 Cikli I PROVIMI DIPLOMES
30/09/2016 Cikli II PROVIMI DIPLOMES
Comments