Faqja kryesore‎ > ‎

Studentët e paregjistruar të cilët kanë aplikuar në programet e Ciklit të Dytë të studimeve

Njoftohen studentët e paregjistruar të cilët kanë aplikuar në programet e Ciklit të Dytë të studimeve se janë shpallur disa vende të lira në kuadër të rishpërndarjes së kuotave të paplotësuara.

Regjistrimet do të zhvillohen nga data 02-04 Nentor, ora 08:00-16:00  pranë sekretarive të departamenteve

SHENIM : Për të tërhequr faturën e regjistrimit kliko  KETU

Master i Shkencavene "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte  (20 kuota)

Master i Shkencave,në"Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues nëMatematikëpër arsimin e mesëm e të lartë"  (10 kuota)

Master i Shkencavene"Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte"  (9 kuota)

Master i Shkencave në"Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"  (20 kuota)