Faqja kryesore‎ > ‎

STRUKTURA AKADEMIKE

STRUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2014-2015

SEMESTRI I

PERIUDHA KOHORE

CIKLI  STUDIMIT

AKTIVITETI MESIMOR

20/10/2014-11/02/2015

11/11/2014-27/02/2015

Cikli I&II

Cikli II (Viti I)

MESIM

MESIM

22/12/2014-04/01/2015

Cikli I&II

PUSHIME DIMERORE

12/02/2015-27/02/2015

02/03/2015-18/03/2015

12/02/2015-06/03/2015 

Cikli I&II

Cikli II (Viti I)

Cikli II (Viti II)

SESIONI I PROVIMEVE DIMER

SESIONI I PROVIMEVE DIMER

SESIONI I PROVIMEVE DIMER

 

SEMESTRI II

PERIUDHA KOHORE

CIKLI  STUDIMIT

AKTIVITETI MESIMOR

02/03/2015-12/06/2015

19/03/2015-26/06/2015

Cikli I  (Viti I & II)

Cikli II (Viti I)

MESIM

MESIM

09/03/2015-05/06/2015

Cikli II (Viti II)

TEZA E DIPLOMES

02/03/2015-05/06/2015

III (Cikli I)

MESIM08/06/2015-24/06/2015

Cikli I (VitiI III)

SESIONI I PROVIMEVE VERE

15/06/2015-08/07/2015

29/06/2015-17/07/2015

Cikli I (Viti I & II)

Cikli II (Viti I)

SESIONI I PROVIMEVE VERE

SESIONI I PROVIMEVE VERE

08/06/2015-12/06/2015

Cikli II

SESIONI I PARADIPLOMIMIT

06/07/2015-10/07/2015


16/07/2015

06/07/2015-10/07/2015

Cikli I


Cikli I

Cikli II

SESIONI I PARADIPLOMIMIT


PROVIMI DIPLOMES

PROVIMI DIPLOMES

SESIONI I RIPROVIMEVE (SHTATOR)

PERIUDHA KOHORE

CIKLI  STUDIMIT

AKTIVITETI MESIMOR

03/09/2015-18/09/2015


07/10/2015

28/09/2015

Cikli I&II


Cikli I

Cikli II

SESIONI I RIPROVIMEVE (VJESHTE)


PROVIMI DIPLOMES

PROVIMI DIPLOMES